De Kamer heeft de regering verzocht om het pgb-systeem te vereenvoudigen voor budgethouders en zorgverleners. De voorstellen die Per Saldo en Ieder(in) hiervoor hebben ingediend, dienen daarbij te worden betrokken. Deze motie van VVD en PvdA is met grote steun van de Kamer aangenomen.

In de motie wordt waardering uitgesproken voor de voorstellen van Per Saldo en Ieder(in). In die plannen houdt de budgethouder de regie over het pgb en worden de administratieve lasten voor alle betrokkenen verlicht.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over