Veel ouders van kinderen (met een beperking of chronische ziekte) zetten zich in voor goed onderwijs voor hun of andermans kinderen. Soms doen ze dat alleen, maar vaak ook via een oudergroep. Bij deze belangenbehartiging stuiten ze op het probleem dat veel zaken die het onderwijs raken, buiten school, door de gemeente besloten worden. Bij deze besluiten - over bijvoorbeeld leerlingenvervoer of ondersteuning op school - laat de gemeente zich adviseren door formele adviesraden waarin ouders niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn.

Naar de inbreng en ervaringen van ouders moet beter worden geluisterd. Dit komt het onderwijsbeleid ten goede. Adviesraden en betrokken ouders moeten elkaar daarvoor makkelijker kunnen vinden. Zonder dat het ouders heel veel tijd kost.

Als u of uw oudergroep ervaringen wilt delen, dan kunt u zich aanmelden o.m. voor de digitale landkaart met daarop de contactgegevens en/of de netwerkbijeenkomsten.

Wilt u uw stem laten horen?

Hieronder vindt u meer informatie (zie download).

Naar de Homepage

Downloads:

1036_996_Oproep_oudergroepen_inventarisatie_1.pdf – PDF (109 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over