Als lid van een politieke partij, als ervaringsdeskundige, via social media of via uw eigen netwerk kunt u invloed uitoefenen op de verkiezingsprogramma's. Het Ieder(in)-verkiezingspamflet biedt een goed overzicht van standpunten die van belang zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken.

Beslis mee

De meeste politieke partijen presenteren komende tijd hun concept-verkiezingsprogramma’s. Dit gebeurt bij de speciale partijcongressen. Als lid van een politieke partij kunt u daar meebeslissen over de inhoud van het verkiezingsprogramma. Elke partij heeft hier eigen regels voor.

Moties indienen

U kunt ook samen met anderen moties of amendementen indienen bij die congressen als u een verkiezingsprogramma wilt verbeteren met punten uit het Ieder(in)-pamflet. Bijvoorbeeld als u het beleid toegankelijker wilt maken voor mensen met een beperking. Niet iedere partij biedt via het congres de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het programma.

Afdelingen

Bij de meeste partijen kunnen de leden ook reageren op het concept-programma via ledenvergaderingen van de afdelingen in het land. Er worden door de partijen komende tijd van die bijeenkomsten georganiseerd in het hele land. Dat is ook een goede plek om aandacht te vragen voor de politieke wensen van 2 miljoen mensen!

Contact

Zoek uit wat de manier is om binnen uw eigen partij invloed uit te kunnen oefenen op het programma. Wacht hier niet te lang mee, want de partijen gaan voortvarend te werk bij het opstellen van de programma’s.

Wij denken graag mee! Heeft u vragen of wilt u ons laten weten hoe u uw stem laat klinken? Stuur een email naar: p.stalman@iederin.nl

Data landelijke bijeenkomsten politieke partijen.

Terug naar Home

Downloads:

994_PlamfletVerkiezingen1706-def.pdf – PDF (117 KB)
997_Bijeenkomsten_politieke_partijen.docx – docx (15 KB)
1231_Pamflet_Tweede_Kamerverkiezingen_2017.docx – docx (23 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over