Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2014 via de Wmo inkomenssteun gaan bieden aan chronisch zieken en gehandicapten. Dit heeft het kabinet vandaag besloten. Hiervoor wordt de nog overschietende 270 miljoen euro uit de Wtcg-pot gebruikt, die voor gemeenten was gereserveerd.

De CG-Raad en Platform VG vinden deze oplossing in ieder geval een stap vooruit. Want lang zag het ernaar uit dat gemeenten deze 270 miljoen vrij konden besteden binnen het sociale domein.

Nu krijgen gemeenten de mogelijkheid om via de Wmo inkomenssteun aan chronisch zieken en gehandicapten te bieden. En doen ze dat niet, dan geldt er een motiveringsplicht. Gemeenten moeten dan aangeven langs welke andere weg ze deze doelgroep gaan compenseren.

De nieuwe regeling versterkt de onderhandelingspositie van plaatselijke belangenhartigers. Een gemeente kan niet zomaar gerichte inkomensondersteuning via de Wmo uitsluiten. Plaatselijke belangenbehartigers hebben dus meteen een goede uitgangspositie om met gemeenten in gesprek te gaan.

Voordeel

De regeling biedt nog een ander voordeel. Tot nu toe wordt inkomenssteun via de bijzondere bijstand verleend. Daarvan profiteerden alleen de allerlaagste inkomens. Bij steun via de Wmo kunnen ook inkomens boven het minimum meeprofiteren. En dus kan een veel grotere groep mensen met meerkosten door ziekte of handicap worden bereikt.

Inkomenspositie

Het blijft helaas nog steeds zo dat er de komende jaren in totaal enkele honderden miljoenen euro’s minder naar inkomensondersteuning gaat dan voorheen (Wtcg en CER). Bovendien lopen de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten nog steeds op. Zo wordt opnieuw een forse stijging van het eigen risico verwacht. De CG-Raad en Platform VG zullen hiervoor aandacht blijven vragen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over