Sinds het begin van het nieuwe schooljaar regent het klachten over leerlingenvervoer. Bij het Nationale Zorgnummer en bij Stichting Lotje&co kwamen in korte tijd uit heel Nederland meldingen binnen over leerlingenvervoer. Ook scholen en andere belangenorganisaties laten weten dat het leerlingenvervoer vaak ver onder de maat is.

Voor veel leerlingen met een beperking is goed leerlingenvervoer een noodzakelijke voorwaarde om gewoon naar school te kunnen. Het is daarom onacceptabel dat het op zoveel plekken misgaat met het vervoer van en naar school.

In een brief die Ieder(in) vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, staan drie maatregelen die de problemen helpen oplossen.

Neem leerlingenvervoer op in het ontwikkelingsperspectief

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van leerlingenvervoer. Dit leidt er soms toe dat de afdeling leerlingenvervoer van de gemeente, zonder enige inhoudelijke kennis van onderwijs, de meest geschikte school afwijst en een school toewijst die dichterbij gelegen is.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt opgenomen welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft. Door ook het leerlingenvervoer hierin op te nemen, wordt het meest geschikte onderwijs en niet het vervoer bepalend bij de schoolkeuze.

Zorg voor naleving van de kwaliteitscriteria voor leerlingenvervoer

Er zijn landelijke kwaliteitscriteria die moeten zorgen voor goed leerlingenvervoer. Die regels worden niet altijd nageleefd, waardoor de kwaliteit van leerlingenvervoer in sommige gemeenten slecht is. Daarom moet er nodig worden toegezien op de criteria. Goede klachtenprocedures en eventuele sanctionering, voorkomen dat vervoerders ermee wegkomen als zij in gebreke blijven.

Leg de inspraak van ouders bij leerlingenvervoer wettelijk vast

Ouders weten wat hun kind nodig heeft. De ervaringsdeskundigheid van ouders is onmisbaar. Door ouderinspraak in de wet vast te leggen, is het niet langer een vrijblijvendheid die gemeenten opzij kunnen schuiven.

Download hier de brief die Ieder(in) naar de Vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap stuurde.

Wilt u in uw eigen gemeente iets doen om het leerlingenvervoer te verbeteren? Bundel signalen uit uw eigen regio, samen met andere betrokkenen. Deze kunt u naar de verantwoordelijke wethouder sturen.
Meer hierover en over hoe u invloed uit kunt oefenen op de gemeentelijke aanbesteding van leerlingenvervoer, leest u in de handreiking ‘Verordening leerlingenvervoer‘.

Meer over Vervoer
Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Downloads:

1259_Brief_Leerlingenvervoer_Kamercommissie_OCW.pdf – PDF (147 KB)
567_Handreiking_Verordening_Leerlingenvervoer_def_versie.docx – docx (170 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over