Werkgevers die werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben, klagen over bureaucratie. De loonkostensubsidie die zij krijgen, brengt ingewikkelde administratieve lasten met zich mee. Het kabinet wil de loonkostensubsidie daarom afschaffen en vervangen door een andere maatregel: loondispensatie. Maar dit plan heeft zeer nadelige gevolgen voor werknemers met een beperking die niet boven het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

De vervanging zorgt er onder andere voor dat de arbeidsvoorwaarden van werknemers met een beperking verslechteren. Zij bouwen minder of helemaal geen pensioen op, geen WW en WIA-rechten. Loondispensatie en de verrekening van het inkomen achteraf, zorgen er ook voor dat het inkomen elke maand kan verschillen. Een onzeker inkomen tast mensen met een structureel laag inkomen aan in hun bestaanszekerheid en vergroot de kans op schulden.

De invoering van loondispensatie is een verschuiving van problemen die werknemers met de lasten opzadelt. De nieuwe maatregel maakt bovendien geen einde de onduidelijkheid voor werknemers. Zij hebben nog steeds te maken met meerdere regelingen gemeenten die het elk op hun eigen manier uitvoeren.

Een ronduit slecht idee dus. Samen met Ieder(in) ontwikkelde de Landelijke Cliëntenraad (LCR) daarom een alternatief: één systeem dat voor alle arbeidsbeperkte werknemers die onder het minimumloon verdienen geldt, in plaats van een veelvoud aan regelingen waar werkgevers mee te maken hebben. Een administratiekantoor zorgt voor de berekening en uitbetaling van het loon en de uitkering. Hierdoor komen werknemers niet achteraf voor verrassingen te staan door nabetalingen of terugvorderingen. Het is een alternatief dat de bureaucratie voor werkgevers oplost, zonder werknemers met een beperking te duperen.

In het Tweede Kamergebouw wordt vandaag gesproken over de Participatiewet, waar de loonkostensubsidie en loondispensatie onder vallen. Hieronder downloadt u de brief die Ieder(in) voorafgaand aan het Algemeen Overleg naar de Kamerleden stuurde, en de uitwerking van het alternatief voor de loondispensatiemaatregel.

Meer over Arbeid (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Downloads:

1409_Brief_AO_Participatiewet_08-02-2018.pdf – PDF (159 KB)
1410_Brief_AO_Participatiewet_08-02-2018.docx – docx (67 KB)
1411_Bijlage_bij_brief_AO_Participatiewet.pdf – PDF (243 KB)
1412_Bijlage_bij_brief_AO_Participatiewet.docx – docx (54 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over