De afgelopen maanden is Passend Onderwijs op allerlei manieren geproblematiseerd. Scholen en samenwerkingsverbanden zouden er nog niet klaar voor zijn. Leraren weten niet goed wat ze te wachten staat. En dus werd er gepleit voor uitstel of op zijn minst een gefaseerde invoering. Maar uitstel is geen oplossing. Het gaat erom dat iedereen nu echt de handen uit de mouwen steekt om passend onderwijs te laten slagen.

De CG-Raad en Platform VG vinden dat er al veel tijd is verspild. Bijna alle tijd en energie is gestoken in het optuigen van structuren, zoals de samenwerkingsverbanden. Maar op de werkvloer zelf is veel te weinig gebeurd. Het gevolg is dat Passend Onderwijs niet leeft bij leerkrachten op reguliere scholen. Sterker nog, de vooroordelen tieren welig, waardoor veel scholen zelfs proberen om zorgleerlingen buiten de deur te houden.

Ga aan de slag
De CG-Raad en Platform VG vinden dat de scholen nu snel praktisch invulling moeten geven aan passend onderwijs. Schoolleiding en leerkrachten moeten concrete plannen maken voor de uitvoering van Passend Onderwijs op de werkvloer. Daarin moet glashelder worden beschreven aan welke voorwaarden het onderwijs moet voldoen, wil het inclusief worden. Zijn er bijvoorbeeld voldoende ruimten beschikbaar om met kleinere groepen kinderen te werken? En uiteraard dient te worden beschreven hoe docenten worden klaargestoomd voor hun nieuwe rol en hoe ze daarbij straks worden ondersteund. Scholen die hun zaakjes al op orde hebben, kunnen bij het maken van plannen als voorbeeld dienen.

Voorlichting
In de plannen moet ook duidelijk worden hoe de school aan de slag gaat met de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Hoe komen het onderwijs- en zorgarrangement tot stand? Zijn er al afspraken met de gemeenten om invulling te geven aan het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)? Verder moet het goed voorlichten van ouders worden meegenomen, ook in de aanloop naar Passend Onderwijs. Want de informatiebehoefte bij ouders is groot.

Geld
Het ministerie heeft onlangs 650 miljoen euro extra ter beschikking gesteld voor extra banen in het onderwijs en het bestrijden van de werkdruk. Dit geld is echter niet geoormerkt. Wij zouden graag zien dat scholen een deel van dit geld inzetten voor een goede invoering van Passend Onderwijs en ook duidelijk afspreken hoeveel budget daarvoor wordt gereserveerd.

Deel dit bericht

Meer nieuws over