Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap van het Manifest meedenken en meebeslissen, dat is vastgesteld op de Nieuwjaarsbijeenkomst van Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie Nederland.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari bespraken ongeveer 200 genodigden de stand van zaken vijf jaar na de decentralisaties. Ze constateerden dat veel regelingen en voorzieningen nog steeds niet passend zijn. Dat komt omdat ze vaak worden ontwikkeld zonder de mensen om wie het gaat en hun organisaties te raadplegen. Het gevolg is onnodige regeldruk, gebrek aan maatwerk en veel onvrede bij de beoogde doelgroepen.

Regel het ook in de wet

Voor de aanwezigen was duidelijk wat er moet gebeuren: meedenken en meebeslissen moet de norm worden. Deze conclusie is verder uitgewerkt in het manifest. Meedenken en meebeslissen wordt al voorgeschreven door het VN-verdrag Handicap. Toch zou het goed zijn om deze verplichting ook in de Nederlandse wetgeving op te nemen, stelt het manifest. Dat draagt bij aan het verkrijgen van een structurele positie aan ‘beslistafels’ voor cliënten, patiënten, ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties.

Organiseer het op zoveel mogelijk plekken

Meebeslissen moet zo normaal worden, dat het echt op alle niveaus wordt georganiseerd. Van landelijke, regionale en lokale politiek tot en met ziekenhuizen en zorginstellingen. Deze inbreng van ervaringsdeskundigen en hun organisaties kan echter alleen tot stand komen, als er ook in de randvoorwaarden wordt geïnvesteerd. Zo moeten er landelijk en lokaal middelen ter beschikking worden gesteld zodat er goed toegeruste organisaties kunnen bestaan die structureel ervaringsdeskundigheid inbrengen. En verder moet ook de inzet van ervaringsdeskundigheid op een passende manier worden beloond.

Hieronder kunt u het manifest downloaden. U vindt er ook een versie in eenvoudige taal.

Deel dit bericht

Meer nieuws over