Sinds 1 januari 2016 geldt de nieuwe Postwet en het nieuwe postbesluit. Daarin staat onder andere dat het aantal brievenbussen en postkantoren omlaag gaat. Voor veel mensen met een beperking is dat geen goed nieuws. PostNL gaat lokale belangenorganisaties advies vragen over het weghalen van brievenbussen.

In het nieuwe postbesluit staat dat de afstand van de woning tot een brievenbus omhoog gaat van 500 meter naar maximaal 1 kilometer (afstand verdubbeld). Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Niet voor iedereen is 500 meter ver, maar voor veel mensen met een beperking wel.

Het verdwijnen van brievenbussen en postkantoren vloeit voort uit het feit dat steeds minder mensen nog brieven versturen. Er verdwijnen brievenbussen en postkantoren, maar er komen wel meer postagentschappen in winkels (shop-in-shop ondernemers).

Afspraken over uitvoering

PostNL moet de nieuwe afspraken uit de wet gaan uitvoeren. Ieder(in) is betrokken geweest bij het adviesproces voor de invoering van de nieuwe Postwet. Daarbij zijn landelijk de volgende afspraken gemaakt:

  • Bij zorginstellingen worden geen brievenbussen weggehaald.
  • Het aantal verlaagde brievenbussen (bruikbaar voor mensen in een rolstoel, kleine mensen en kinderen) blijft gelijk.
  • Bij het uitkiezen van winkels waar postagentschappen komen moet PostNL letten op de toegankelijkheid.

Adviesrecht lokale gehandicaptenorganisaties

PostNL zal de nieuwe regels per provincie stapsgewijs gaan uitvoeren. Voordat PostNL met de uitvoering mag beginnen, moet ze eerst lokale belangenorganisaties om advies vragen over het wijzigen van de locaties van brievenbussen.

Adviesbijeenkomsten per provincie

PostNL is inmiddels met dit adviesproces gestart in de provincie Flevoland. Regionale en lokale belangenorganisaties hebben via hun koepelorganisaties een uitnodiging gekregen voor een adviesbijeenkomst van PostNL. De belangenorganisaties hebben na de bijeenkomst acht weken de tijd om een reactie te geven over het verwijderen of verplaatsen van brievenbussen in de regio. PostNL heeft daarna nog zes weken de gelegenheid om te reageren en tot een definitief besluit te komen.

Ieder(in) zal lokale belangenbehartigers informeren wanneer PostNL in andere provincies adviesbijeenkomsten organiseert.

Meer over Toegankelijkheid
Terug naar Home

Downloads:

877_20151216_PostNL_Locatiebeleid.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over