Minister Schultz van Haegen heeft vandaag met de CG-Raad en met ervaringsdeskundigen een werkbezoek aan het spoor gebracht. De minister kon zo zelf ervaren waarom de OV-chipkaart voor veel mensen met een beperking onbruikbaar is. Ze gaf duidelijk aan dat daar snel iets aan moet gebeuren.

De minister bracht dit bezoek op verzoek van de Tweede Kamer, na aanname van de motie Haverkamp/Slob. Zij sprak op het station Leiden met een man met een visuele handicap (namens Viziris), een man met een verstandelijke beperking en een begeleider (namens Platform VG) en twee moeders van autistische jongeren (namens de NvA). Zij vertelden haar over de problemen die het gebruik van de OV-chipkaart voor hen oplevert.

Simulatie

Daarna kon de minister ook zelf ervaren hoe het huidige systeem overkomt op een persoon met autisme of een visuele handicap. De minister maakte een korte wandeling met een koptelefoon op waarbij de overprikkeling door geluid gesimuleerd werd. En zij probeerde in te checken met de OV-chipkaart terwijl ze een bril op had die haar ernstig slechtziend maakte.

De minister gaf duidelijk aan dat ze begreep welke problemen mensen met beperkingen ondervinden en dat daar een oplossing voor moet komen. De groep die slecht overweg kan met de OV-chipapparatuur omvat behalve bovengenoemde groepen, ook mensen met auditieve beperkingen, dementerenden en mensen die slecht kunnen lezen.

Tijdelijke regeling

De CG-Raad en Platform VG pleitten tegenover de minister voor het zo snel mogelijk aanpassen van de bestaande apparatuur. En zolang die toegankelijke apparatuur er nog niet is, moet er een overgangsregeling komen voor de mensen die met het huidige OV-chipsysteem slecht uit de voeten kunnen. Te vergelijken met de Viziris-pas waar blinden en slechtzienden nu gebruik van maken.

Fysieke obstakels

Het tweede deel van het werkbezoek stond in het teken van de toegankelijkheid van het spoor voor rolstoelgebruikers. De minister reisde samen met een rolstoelgebruiker met de trein naar Den Haag, waarbij de obstakels en gebruikte hulpmiddelen (zoals een vlinderbrug) werden getoond. Verder gaf de NS informatie over de service die aan gehandicapten wordt geboden. De minister zal voor 1 maart een plan van aanpak naar de Kamer sturen voor het toegankelijk maken van de treinen voor 2030.

Definitieve en tijdelijke oplossing OV-chip

Een werkgroep – waarin onder meer de NS, Viziris, en de CG-Raad zaten – heeft vorig jaar aanbevelingen gedaan hoe de problemen met de OV-chipkaart kunnen worden opgelost. Een definitieve oplossing zal in het voordeel uitwerken van alle reizigers. De aanbevelingen van de werkgroep zijn opgenomen in het Eindrapport toekomstig landschap voor mensen met een functiebeperking. Ook hebben de CG-Raad en het Platform VG eerder aangegeven hoe een tijdelijke oplossing eruit kan zien.

Lees de motie Haverkamp/Slob

Downloads:

118_20120123-Eindrapport-Toekomstig-Landschap-Voor-Reizigers-Met-Een-Functiebeperking-D11-20110128-1.pdf – PDF (387 KB)
119_20120125-Tijdelijke-regeling-OV-chipkaart-1.pdf – PDF (73 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over