De CG-Raad, Platform VG en Programma VCP willen landelijke regels voor de toegankelijkheid van nieuwe openbare ruimte. Te vaak nog wordt in nieuwbouwwijken openbare ruimte aangelegd die niet toegankelijk is. Om dit probleem zichtbaar te maken, worden in de Week van de Toegankelijkheid voorbeelden verzameld van ontoegankelijke straten in nieuwbouwwijken.

De voorbeelden worden opgenomen in een kleine brochure. Op 1 november biedt de CG-Raad, Platform VG en Programma VCP deze brochure aan aan leden van de Tweede Kamer. Een dag later, op 2 november, bespreekt de Commissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een de Omgevingswet. De CG-Raad wil dat in deze nieuwe wet ook regels komen die de toegankelijkheid van de openbare ruimte regelen.

In de brochure komen drie thema’s aan de orde: aanwezigheid en bruikbaarheid van trottoirs, op- en afritten van trottoirs en de straat oversteken met verkeerslichten. Over deze thema’s is een vragenlijst samengesteld. Programma VCP zet de vragenlijst uit bij lokale belangenbehartigers.

Deel dit bericht

Meer nieuws over