Niet alleen de school, ook de gemeente neemt besluiten die invloed hebben op de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs. Hoe kun je als ouders en jongeren opkomen voor de onderwijsbelangen van leerlingen met een beperking? Tijdens de netwerkbijeenkomsten passend onderwijs en belangenbehartiging gaat u met regionale partners op zoek naar antwoorden op deze vraag. Hieronder vindt u de nieuwe data.

Bij de bijeenkomsten brengen we ouders en jongeren in contact met gemeentelijke adviesraden en ondersteuningsplanraden uit hun eigen regio. Via die weg kan invloed worden uitgeoefend op de gemeente. Het is dus zinnig en belangrijk dat ouders en jongeren hun ervaringen met passend onderwijs delen met deze raden. Dit komt het onderwijsbeleid ten goede.

In 6 regio’s hebben ouders en sociaal domeinraden elkaar al ontmoet. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als het leerlingenvervoer, jeugdhulp (voor de inzet op school), de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt (Participatiewet) en het aantal kinderen dat thuiszit in de gemeente.

Waar en wanneer

U kunt zich nog aan melden voor onderstaande bijeenkomsten:
Oss: maandag 29 januari (inloop 19:30, start 20.00 – 22:00 uur)
Bunne: dinsdag 6 maart (inloop 19.00, start 19.30 – 21:30)
Breda: Maandag 12 maart (inloop 19:30, start 20.00 – 22:00 uur)
Goes: Dinsdag 20 maart (inloop 19:30, start 20.00 – 22:00 uur)

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Danique ten Pas, d.tenpas@iederin.nl. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over