Inkomensondersteuning voor mensen met hoge zorgkosten is hard nodig. Veel mensen met een handicap of chronische ziekte hebben een dubbel probleem: ze hebben vaak minder inkomen en ze maken tegelijk hoge kosten voor zorg en ondersteuning. De Handreiking Voldoende inkomen is voor lokale belangenbehartigers en gaat over inkomen én werk.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor goede inkomensondersteuning voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De gemeenten krijgen daarvoor een flink budget van het Rijk.

De handreiking Voldoende inkomen geeft een goed overzicht van de mogelijkheden om lokaal aan de bel te trekken en de gemeenten aan te sporen tot het verbeteren van het inkomens- en werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Verdubbeling zorgkosten

Uit recent onderzoek van het Nibud in samenwerking met Ieder(in) blijkt dat met name mensen met een zware zorgvraag de afgelopen vijf jaar financieel zwaar zijn getroffen. Ze zagen hun zorgkosten zelfs verdubbelen. Voor deze groep, maar ook voor andere groepen die zorg en ondersteuning nodig hebben, is de inkomensondersteuning vanuit de gemeente hard nodig.

Geld naar de mensen

Gemeenten hebben veel vrijheid om te kiezen hoe ze het budget daarvoor besteden. Dat pakt in de praktijk nog niet goed uit. Het geld komt niet terecht bij de mensen die het echt nodig hebben.

Geen beleid

Goede informatie over bijvoorbeeld het verlagen van eigen bijdragen of het bieden van bijzondere bijstand voor zorgkosten ontbreekt vaak bij gemeenten. Sommige gemeenten hebben niet eens een beleid voor inkomensondersteuning, terwijl ze wel over het budget beschikken. Ook blijft veel geld onbesteed, terwijl het toch echt hard nodig is voor de zorg.

Spreek uw gemeente aan

Als lokale belangenbehartiger kunt het verschil maken. Spreek uw gemeente aan. Ga met de handreiking van Ieder(in) aan de slag. U vindt daarin uitgebreide informatie over de regelgeving, maar ook veel praktische tips voor uw gesprek met de gemeente.

Actueel: verlaging eigen bijdragen

Met Prinsjesdag werd bekend dat het kabinet van plan is om de maximale eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te verlagen. Als dat echt tot wijzigingen leidt, kunt u informatie daarover terugvinden op de website (www.iederin.nl) en social media van Ieder(in).

Downloads:

1007_Handreiking_Voldoendeinkomen.LR_.pdf – PDF (323 KB)
1015_Handreiking_Voldoendeinkomen_word_bestand.docx – docx (125 KB)

Deel dit bericht