Onlangs heeft staatssecretaris Klijnsma antwoord gegeven op de ruim 200 vragen die de Tweede Kamercommissie SZW over de Participatiewet had gesteld. De antwoorden van Klijnsma geven helaas weinig verheldering en nieuwe informatie. Aanleiding voor de vragen waren de aanpassingen van de Participatiewet in verband met het Sociaal Akkoord. Op 10 oktober is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de brief en de antwoorden van de staatssecretaris.

Platform VG en CG-Raad maken zich zorgen over de onduidelijkheden die ontstaan zijn door de vele wijzigingen. Inmiddels gaat het om een vierde wijziging van wat aanvankelijk de Wet werken naar vermogen was en inmiddels de Participatiewet is. De wijzingen zorgen voor aanhoudende onduidelijkheid over onder meer van de huishouduitkeringstoets (nu kostendelersnorm), de herkeuring van Wajongers en de ondergrens van de Wajong op 20%. Ook de loonwaardebepaling is onderwerp van discussie en daarmee onduidelijk.

140.000

Er zijn ongeveer 240.000 mensen met een Wajong-uitkering. De verwachting is dat 100.000 mensen hiervan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De overige 140.000 mensen gaan over naar de Participatiewet (vanaf 2015). De gemeente gaat de Participatiewet uitvoeren.

Tweede Kamer

Op 10 oktober is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de brief en de antwoorden van staatssecretaris Klijnsma. De verwachting is dat de Participatiewet in november in de Tweede Kamer wordt behandeld. De wettekst ligt momenteel bij de Raad van State. Er wordt een aparte wet gemaakt voor de quotumregeling. Die komt vermoedelijk iets later in de Tweede Kamer.

Downloads:

85_20130927_samenvatting_antwoorden_en_kamervragen_participatiewet.docx – docx (22 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over