Vrijdag 5 februari om 21.20 uur gaat Ombudsman Pieter Hilhorst in op de problemen in het leerlingenvervoer. Het gaat daarbij om twee kinderen in Zaandam die niet meer mee mogen met het taxibusje omdat ze bij een oppas 200 meter verder moeten worden opgehaald. De CG-Raad, VCP, Platform VG en de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) herkennen dit probleem. Zij vinden dat gemeenten zich minder star moeten opstellen.

De VARA-uitzending laat goed zien hoe ouders in de knel dreigen te komen door het star toepassen van regels door gemeenten. De CG-Raad, Platform VG, VCP en de NKO spreken regelmatig ouders met soortgelijke problemen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gemeenten die weigeren een kind te vervoeren naar de naschoolse opvang of naar een andere plek dan het eigen huisadres. Zelfs als die adresssen op de route liggen. Deze weigering om rekening te houden met individuele omstandigheden kan er soms zelfs toe leiden dat kinderen niet meer naar school kunnen of dat één van de ouders moet ophouden met werken om het kind naar school te brengen

Maatwerk
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor passend leerlingenvervoer. De Nationale Ombudsman constateerde eind vorig jaar ook al dat ze die taak beter moeten uitvoeren en dat ze ouders meer maatwerk moeten bieden.

Oplossingen
De CG-Raad en de andere drie cliëntenorganisaties vinden dat het Ministerie van OCW in een wettelijke regeling zou moeten vastleggen dat het vervoer naar voor- en naschoolse opvang in het kader van leerlingenvervoer de verantwoordelijkheid is van de gemeente, en dat gemeenten meer rekening moeten houden met de individuele situatie van een gezin. Dit voorkomt dat de noodzakelijke verbeteringen in elke gemeente opnieuw moeten worden bevochten.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan een rol spelen in het stimuleren van meer maatwerk in gemeenten, bijvoorbeeld door het beter aan laten sluiten van de modelverordening Leerlingenvervoer bij de praktijk en de behoeftes van ouders en leerlingen.

En laten we wel wezen: de oplossing is soms heel simpel. Zoals bij de kinderen in de uitzending. Die moeten gewoon 200 meter verder worden opgehaald. Dat is alles.

Deel dit bericht

Meer nieuws over