KansPlus, LSR en Ieder(in) doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Waarom dit onderzoek? En wie zoeken wij?

Wij komen graag in contact met ouders, verzorgers of andere verwanten van mensen waarbij de dagbesteding na 1 januari 2015 is gewijzigd. Ook als u gebruik maakt van een pgb voor dagbesteding of een pgb voor woonbegeleiding en dagbesteding in ZIN (zorg in natura) hebt, vragen wij u te reageren.

  • Is de dagbestedingslocatie gesloten?
  • Heeft u/uw familielid zelf gekozen om naar een andere dagbesteding te gaan?
  • Moet u/uw familielid naar een andere locatie omdat er problemen met vervoer zijn?
  • Moet u/uw familielid verhuizen naar een andere woonvorm waardoor ook de dagbesteding wijzigt?
  • Heeft u/uw voor het eerst gebruik gemaakt van dagbesteding bijvoorbeeld omdat u/uw familielid van school komt?

Als u zich via aanmeldt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een telefonisch interview van ongeveer 20 minuten. Uiteraard zullen de resultaten anoniem verwerkt worden. Aanmelden kan via deze link:

Ja, ik meld me aan voor onderzoek Kiezen voor dagbesteding

Waarom dit onderzoek?

In 2016-2017 is onderzoek gedaan naar de keuzen die mensen maken, de wijze waarop voorlichting gegeven wordt en naar wat mensen die van dagbesteding gebruik maken willen ten aanzien van keuzemogelijkheden en voorlichting. Uit dit onderzoek bleek dat er rondom dagbesteding veel vragen zijn over vrije keuze en de wijze waarop uiteindelijk mensen kiezen voor, passende‚ dagbesteding. Dit item willen we graag verder onderzoeken.

Wat doen we met de resultaten?

Belangenbehartigers kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruiken voor regionale en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast gebruiken we de resultaten voor voorlichtingsbijeenkomsten die we in 2017/2018 gaan organiseren op scholen voor speciaal onderwijs en dagcentra.

Meer weten

Voor vragen kunt u mailen naar c.aarnoutse@iederin.nl.

Wilt u meer lezen over het onderzoek naar keuzes in de zorg van 2016-2017? Lees het bericht Wie langdurige zorg zoekt, raakt snel de weg kwijt

Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda ‘samen sterk voor kwaliteit. Het doel van deze agenda is om de positie van mensen met een beperking en hun naasten te verstevigen en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De kwaliteit van bestaan wordt voor een groot deel bepaald door de zorg en ondersteuning die dagelijks aangeboden wordt. Daarom is het van belang om aan kwaliteit van zorg en ondersteuning te blijven werken.

De kwaliteitsagenda is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal landelijke organisaties waaronder vier cliëntenorganisaties. Daarnaast zijn de koepel van zorgaanbieders, VWS, zorgkantoren, inspectie, MEE, het zorginstituut, e.a. betrokken. Het programma richt zich op de periode 2016-2018 en is geschreven voor mensen met een beperking die Wlz-zorg ontvangen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over