In de week van de toegankelijkheid staat dit jaar onder andere het thema cultuur centraal. “Iedereen moet de levendigheid van kunst en cultuur kunnen ervaren, maar voor bijna twee miljoen mensen is dat niet zo vanzelfsprekend. Veel mensen ervaren nog steeds een drempel om mee te doen vanwege hun beperking of chronische ziekte,” aldus Illya Soffer, directeur van Ieder(in). Ieder(in) vindt het belangrijk dat de toegankelijkheid van het cultureel aanbod wordt vergroot voor mensen met een beperking of chronische ziekte, en zoekt daarin samenwerking met organisaties die dezelfde belangen nastreven, zoals iktoon.

Iktoon is de grootste kunstmanifestatie van Nederland en heeft als doel meer mensen deel te laten nemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten. Want kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Verspreid over circa 130 gemeenten tonen verenigingen en amateurkunstenaars wat ze in huis hebben en activeren buurtgenoten om mee te doen.

Steeds meer culturele en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor mensen met een chronische ziekte of beperking door workshops en open repetities tot voorstellingen en kunstmarkten te organiseren. Door culturele en creatieve activiteiten zo dichtbij mogelijk te brengen en het toegankelijk te maken, kan iedereen in de vrije tijd genieten en positieve ervaringen opdoen. Illya: “Mooi dat iktoon bijzondere aandacht heeft voor inclusie en toegankelijkheid en daar meer verandering in wil brengen. Ik gun iedereen dat plezier in het leven.”

www.iktoon.nl

Deel dit bericht