Niet alleen de school, ook de gemeente neemt besluiten die het onderwijs direct raken. Zo beslist de gemeente over het leerlingenvervoer en over ondersteuning op school. Hoe krijgen ouders en jongeren die opkomen voor de onderwijsbelangen van leerlingen met een beperking hier (meer) invloed op? Op de komende netwerkbijeenkomsten passend onderwijs krijgt u hier antwoord op.

Gemeentelijke adviesraden (zoals een Wmo-adviesraad of een Adviesraad Sociaal Domein) kunnen direct invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente. De ondersteuningsplanraad doet dat bij het samenwerkingsverband. Daarom brengen we op de komende netwerkbijeenkomsten ouders en jongeren die opkomen voor de belangen van leerlingen met een beperking in contact met gemeentelijke adviesraden en ondersteuningsplanraden uit hun eigen regio.

Direct contact

Oudergroepen en jongerengroepen binnen het onderwijs weten vaak niet dat de adviesraad hun stem kan vertolken. De adviesraad heeft een formele status; zij hebben direct contact met de gemeente of het samenwerkingsverband. Het is dus zinnig en belangrijk dat ouders en jongeren hun ervaringen met passend onderwijs delen met deze raden. Dit komt het onderwijsbeleid ten goede.

Uitwisselen

Daarom organiseert Ieder(in) samen met Zorgbelang netwerkbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van ouder- en jongerengroepen in het onderwijs en leden van adviesraden elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Waar en wanneer

De netwerkbijeenkomsten zijn in december geweest en in januari zijn de volgende, verspreid over het land:

Overijssel, 9 januari in Nijverdal: 19.30 – 21.30 uur
Utrecht, 15 januari in Utrecht: 19.30 – 21.30 uur
Limburg, 17 januari in Horst a/d Maas: 13.45 – 15.45 uur
Drenthe, 23 januari in Beilen: 19.30 – 21.30 uur
Noord-Brabant, 23 januari in Breda: 20.00 – 22.00 uur
Gelderland, 24 januari in Arnhem: 19.30 – 21.30 uur
Noord-Brabant, 29 januari in Oss: 20.00 – 22.00 uur

U kunt zich voor een netwerkbijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar Gepke Boezaard, g.boezaard@iederin.nl. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht.

Deel dit bericht

Meer nieuws over