Vanaf dit jaar krijgen zorgaanbieders minder geld (50 % van de bijdrage in 2012) om cliënten van huis naar dagbesteding te vervoeren en terug naar huis. Het nieuwe tarief is voor rolstoelgebruikers (aangepast vervoer) ongeveer, €12,00 en voor niet rolstoelgebonden mensen, €7,96 per dag. In veel gevallen is de vervoersbijdrage van het Rijk niet genoeg en proberen de zorgaanbieders op andere manieren het vervoer kostendekkend te organiseren.

Veranderingen in dagbesteding en/of vervoer

Zo worden cliënten soms verplicht een eigen bijdrage te betalen voor het vervoer of wordt familie gevraagd om de cliënt zelf naar dagbesteding te brengen en halen. Ook moeten sommige cliënten met de fiets of per openbaar vervoer naar dagbesteding reizen, al of niet onder begeleiding van ouders/familie. Ook is bekend dat mensen gedwongen worden naar andere dagbesteding te gaan en dat sommige dagcentra/ activiteiten worden gesloten.

Recht op passende dagbesteding inclusief vervoer

Mensen met een indicatie Dagdelen begeleiding groep met vervoer (dagbesteding met vervoer) hebben recht op passende dagbesteding inclusief vervoer. Op dit moment bestaat er echter geen aanwijzing wat passende dagbesteding is.

Oproep

Platform VG wil graag weten waar mensen tegenaan lopen. Hebt u ook te maken met wijzigingen op het gebied van dagbesteding en/of het vervoer er naar toe?
Meld het als u
-Moet bijbetalen in de vervoerskosten
-Verplicht wordt uw zoon/dochter zelf naar dagbesteding te brengen
-Verplicht naar een andere dagbestedingslocatie moet
-Vindt dat niet langer sprake is van passende dagbesteding

U kunt uw ervaringen sturen naar d.kloosterman@platformvg.nl.
Bellen mag natuurlijk ook: (030) 27 27 312

Deel dit bericht

Meer nieuws over