In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 brengt Ieder(in) de politieke wensen van mensen met een beperking of chronische ziekte onder de aandacht bij politieke partijen. Deze zijn te vinden in het verkiezingspamflet 'Politieke wensen van 2 miljoen mensen'.

Politiek moet aan de slag

Mensen met een beperking of chronische ziekte willen hun leven naar eigen wens en vermogen inrichten. Als het gaat om wonen, onderwijs, werk en inkomen, toegankelijkheid en zorg moet er nog veel werk worden verzet, juist ook door de politiek. Politieke partijen kunnen de standpunten uit het pamflet opnemen in hun verkiezingsprogramma. Ook kunnen ze die punten uitdragen tijdens verkiezingstijd.

Inbreng achterban

De politieke wensen zijn gebaseerd op raadpleging van de Ieder(in)-achterban. Gehandicapten- en patiëntenorganisaties uit het hele land leverden hun ideeën en inbreng voor het manifest.

Enkele punten uit het pamflet:

  • Investeer in onderwijs aan kinderen met een beperking met de juiste hulpmiddelen, deskundige leerkrachten, passende zorg en goed leerlingenvervoer.
  • Gelijke kansen op werk en inkomen: zorg dat meer mensen met een beperking aan de slag komen. Voer banenafspraken uit zonder met cijfers te goochelen.
  • Zorg en ondersteuning moeten gewoon betaalbaar en toegankelijk blijven voor iedereen.
  • Er is een ruim aanbod van betaalbare en toegankelijke woningen en beschermende woonvormen nodig. Mensen moeten zelf kunnen kiezen waar en met wie zij wonen
  • Toegankelijkheid is de norm: geef als overheid het goede voorbeeld.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over