Voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties komt er volgend jaar een nieuw programma voor projectsubsidies. Dit programma wordt uitgevoerd door ZonMw en gaat het bestaande voucher-systeem vervangen. Over de opzet van het nieuwe subsidieprogramma kunt u meepraten door een enquète in te vullen. Ieder(in) roept PG-organisaties op om inbreng te leveren.

Het nieuwe subsidieprogramma wordt uitgevoerd door ZonMw en heet Voor Elkaar. PG-organisaties en leden van de Tweede Kamer hebben veel kritische vragen gesteld over de opzet van dit programma. Daarop heeft de minister toegezegd dat de PG-organisaties inspraak krijgen op de invulling van het programma en de subsidievoorwaarden.

Op de website van ZonMw staat uitleg over het nieuwe subsidieprogramma en de wijze waarop PG-organisaties kunnen meedenken. Ook is daar een vragenlijst te vinden waarmee de organisaties hun wensen en behoeften kunnen doorgeven. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende organisaties die vragenlijst invullen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat er echt een goed functionerend subsidiesysteem komt voor iedereen.

Bijeenkomst bij PGO-support

Op 29 mei organiseert ZonMw bij PGO-support een bijeenkomst om de uitkomsten van de enquète te bespreken. Deze bijeenkomst vindt plaats bij PGO-support in Utrecht. Houd voor meer informatie de website van ZonMw of Ieder(in) in de gaten.

Ga naar de uitleg over het programma op de website van ZonMw: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/voor-elkaar/

Ga naar de vragenlijst, waarmee u t/m 22 mei uw wensen en behoeften kunt aangeven: https://www.surveymonkey.com/r/inventarisatieprojectsubsidies

Zie ook ons eerdere bericht over het subsidiedebat in de Tweede Kamer:
Kamer bezorgd over te krappe financiering PG-organisaties

Deel dit bericht

Meer nieuws over