Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel heeft een aantal producten die voor belangenbehartigers van mensen met een beperking nuttig kunnen zijn bij adviezen over veilige mobiliteit.

Brochure seniorenproof wegontwerp

In de brochure staan tips over een seniorenproof wegontwerp binnen de bebouwde kom. Mensen die ouder worden, krijgen te maken met fysieke beperkingen, zij maken meer gebruik van hulpmiddelen en het reactievermogen kan veranderen.

Dit vraagt om aanpassingen van de verkeersinfrastructuur of het wegontwerp. De brochure biedt handvatten voor belangenorganisaties voor overleg met gemeenten en bevat tips en ontwerpsuggesties voor wegbeheerders.

Ook geeft de brochure, quick wins´: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn en toch tot een belangrijke verbetering leiden van de verkeersveiligheid van senioren en mensen met een beperking.
Lees verder

Brochure seniorenproof wegontwerp fietsers

Deze brochure is aanvullend op de brochure seniorenproof wegontwerp en richt zich op het voorkomen van fietsongevallen. De brochure heeft speciaal aandacht voor markering en belijning van fietspaden.
Lees verder

Keuzewijzer Scootmobiel

Mensen die een scootmobiel nodig hebben, verschillen van elkaar. Zoals de aard van hun fysieke beperkingen en mogelijkheden, hun behoeften en de manier waarop zij wonen en leven.

De Keuzewijzer laat zien welk soort scootmobiel past bij welke persoon en diens situatie. Een passende scootmobiel zorgt er ook voor dat iemand veilig deelneemt aan het verkeer.
Lees verder Keuzewijzer Scootmobiel Lees verder Hulpmiddelenwijzer

Website

Het samenwerkingsverband, Blijf Veilig Mobiel‚ heeft een nieuwe website. De website richt zich vooral op ouderen en mede op professionals. Alle producten van Blijf Veilig Mobiel zijn hier te downloaden. Kijk op: http://www.blijfveiligmobiel.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over