Veel lokale platforms, Wmo-raden, belangenbehartigers en ouderenorganisaties organiseren themabijeenkomsten over vervoer en mobiliteit. Zij doen dit om de achterban te informeren over veilig zelfstandig mobiel zijn. Of om te achterhalen wat er bij de achterban leeft over dit onderwerp. De lokale organisaties nemen de uitkomsten mee bij hun belangenbehartiging. Het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel heeft materialen gemaakt die goed te gebruiken zijn bij dergelijke bijeenkomsten. Drie voorbeelden.

Het is belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking goed op de hoogte zijn van de verkeers- en gedragsregels. Alleen dan kan deelname aan het verkeer veilig gebeuren. Blijf Veilig Mobiel heeft een PowerPointpresentatie ontwikkeld over de verkeersregels en verstandig gedrag in het verkeer. Een apart onderdeel daarbij is de verkeersquiz. Met deze quiz wordt op ongedwongen wijze de verkeerskennis getest en worden ervaringen bespreekbaar gemaakt.

Download hier de quiz
Download hier de handleiding bij de verkeersquiz

Activiteitenboek
Blijf Veilig Mobiel wil organisaties uit de zorg- en welzijnsbranche enthousiast maken om aandacht te besteden aan mobiliteit en verkeersveiligheid. In het Activiteitenboek staan activiteiten die lokale platforms of ouderenorganisaties kunnen organiseren, zoals oog-/en gehoortest, de BVM-presentatie en quiz over verkeersregels, de testkoffer van Veiligheid.nl, verkeersvoorlichting, fietsdemonstratie, rijvaardigheidstrainingen, rollatorspreekuur of een wijkschouw.

Download hier het activiteitenboek

Mobiliteitsambassadeurs
De mobiliteitsambassadeurs van Blijf Veilig Mobiel kunnen, namens hun eigen achterban, de lobby opzetten met de gemeente of branche organisaties. Bijvoorbeeld over scootmobielinstructie, seniorproof wegontwerp en activiteiten om mensen met een beperking veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Mobiliteitsambassadeurs signaleren en adviseren ook over verkeersonveilige situaties en onjuist of onveilig gebruik van voorzieningen. Tijdens thema-avonden kunnen mobiliteitsambassadeurs hun ervaringen delen met de achterban.

Ook mobiliteitsambassadeur worden? Klik hier voor meer informatie (blijfveiligmobiel.nl)

Deel dit bericht

Meer nieuws over