In 2011 moet het wettelijk zijn geregeld dat mensen met beperkingen betaalbare en aangepaste toegang hebben tot telecomvoorzieningen, aldus staatssecretaris Heemskerk op een bijeenkomst in het Museum voor Communicatie. Staatssecretaris Bussemaker op haar beurt ziet mogelijkheden om de toegankelijkheid van websites wettelijk te regelen. De CG-Raad is blij met deze uitspraken en hoopt dat de bewindslieden erin slagen deze inderdaad in 2011 waar te maken.

‚ Iedereen telt mee, dus moeten ook mensen met een beperking een goede toegang krijgen tot telecomvoorzieningen,‚ betoogde staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken. Hij voegde hieraan toe dat hij wil dat, Nederland deel gaat uitmaken van de kopgroep van vooruitstrevende EU-landen die voor deze doelgroep vaak al wettelijke regelingen heeft.

Alternatieve manieren om te telefoneren

Heemskerk gaf enkele voorbeelden. Zo moet het wettelijk geregeld worden dat doven en slechthorenden gebruik kunnen maken van een beeldbemiddelingsdienst of van tekstbemiddeling. Beeldbemiddeling biedt de mogelijkheid te telefoneren via een doventolk. Tekstbemiddeling maakt het mogelijk via een tussenpersoon met de teksttelefoon te communiceren met anderen. Verder brak Heemskerk een lans voor behoud van betaalbare toegang tot de GidsService voor blinden. Via de GidsService kunnen mensen telefoonnummers opzoeken. Deze service is bedoeld voor iedereen die niet in staat is gebruik te maken van telefoonboeken.

Toegankelijke websites

Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft al eerder verduidelijkt dat zij belemmeringen in de toegang tot websites ongedaan wil maken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over