Afgelopen februari liet de toenmalige staatssecretaris Bussemaker de Tweede Kamer weten dat de wetsvoorstellen voor ratificatie van het VN-verdrag in voorbereiding waren. In de stukken voor een algemeen overleg in de Kamer over een in Brussel te houden informele Raad over gehandicaptenbeleid staat dat die voorbereiding voor de zomer is afgerond. CG-Raad is blij dat de kabinetscrisis blijkbaar geen vertragende werking op de ratificatie zal hebben.

De geannoteerde agenda voor een Algemeen Overleg over de Informele EU Gehandicaptenraad van 19 mei 2010

Deel dit bericht

Meer nieuws over