Hulp uit de Wet langdurige zorg (Wlz) past niet altijd bij wat mensen nodig hebben. De zoektocht naar passende zorg en ondersteuning is ingewikkeld en levert niet altijd de juiste zorg op. In Rotterdam pakken ze het anders aan.

In de regio Rotterdam is een experiment gestart met, persoonsvolgende bekostiging‚ voor mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking. Het doel is dat mensen zélf meer te zeggen krijgen over hun zorg.

Wat houdt het in?

Het zorggeld gaat niet naar de instelling, maar wordt, gekoppeld aan de persoon, zoals bij PGB, maar dan zonder het eigen beheer van budget. Het geld gaat als het ware mee met de zorggebruiker, waardoor mensen zelf meer richting kunnen geven aan hun zorgpakket.

Mensen kunnen passende zorg en ondersteuning vinden in bestaand aanbod, in nieuwe varianten of in een combinatie daarvan. Ook het afnemen van zorg bij verschillende aanbieders wordt makkelijker. Het zorgaanbod in Rotterdam moet hier wel bij gaan aansluiten.

Meer informatie over het experiment in Rotterdam vindt u in de nieuwsbrief hieronder.

Terug naar Home

Downloads:

1101_informatiebron_Nieuwsbrief_PVZ_December_2016.pdf – PDF (1 MB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over