Staatssecretaris Van Rijn heeft gezegd dat hij geen, Voor wat, hoort wat‚ principe in de nieuwe Wmo wil opnemen. Daarmee reageert hij op de Volkskrant die meldde dat gemeenten straks mensen onder druk mogen zetten om vrijwilligerswerk te gaan doen in ruil voor zorg en ondersteuning.

De CG-Raad en Platform VG zijn blij dat de staatssecretaris dit verhaal nu nadrukkelijk ontkent. Maar maken zich nog wel zorgen over de opzet van de nieuwe Wmo. Van mensen met een beperking worden steeds meer, tegenprestaties‚ voor zorg en ondersteuning verlangd. Zo moeten partner, familie en buren ook meer gaan inspringen. En daar komt nu ook nog een zachte drang bij om vrijwilligerswerk te gaan doen.

Afhankelijk

Het grote risico van deze ontwikkeling is, dat mensen met een beperking weer meer afhankelijk worden van anderen en de regie over hun eigen leven verliezen. Dat is precies het tegengestelde van wat de staatssecretaris wil bereiken.

Bij het overdragen van zorgtaken naar gemeenten moet dus voor alle betrokkenen duidelijk zijn, dat mensen met een beperking recht hebben op passende zorg en ondersteuning. Dat daarbij ook wordt gekeken wat het eigen netwerk kan dragen is prima. Maar dit mag niet leiden tot nieuwe afhankelijkheid en het overvragen van mantelzorgers.

Radio 1 – Reactie van Gert Rebergen, directeur CG-Raad en Platform VG
Stapeling van maatregelen vermindert kwaliteit van leven van chronisch zieke” (tweede audio-item aan de rechterkant).
NOS Journaal – Reactie van Gert Rebergen
Vrijwilligerswerk in ruil voor zorg?”

Deel dit bericht

Meer nieuws over