Staatssecretaris Bussemaker van VWS heeft de CG-Raad per brief laten weten dat zij een werkconferentie zal organiseren over het VN-verdrag van mensen met een handicap. De staatssecretaris nodigt de CG-Raad tevens uit om deel te nemen aan de werkgroep die de ratificatie voorbereidt. De CG-Raad is blij met deze toezeggingen.

Visie

In haar brief aan de CG-Raad laat de staatssecretaris weten dat zij het belangrijk vindt om organisaties van mensen met een handicap te betrekken bij de verdere uitwerking van het VN-verdrag. Het gaat dan onder andere om de vraag wat het VN-verdrag betekent voor de Nederlandse wet- en regelgeving. Tijdens de werkconferentie kunnen departementen, wetenschappers en organisaties van mensen met een beperking werken aan een gezamenlijke visie op de uitwerking van het VN-verdrag.

Normstelling

De staatssecretaris geeft in haar brief ook aan dat zij het volledig eens is met het belang van een goede normstelling voor gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte.

De CG-Raad stuurde eerder brieven aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer. Daarin pleitte de CG-Raad voor het betrekken van organisaties van mensen met een beperking bij de ratificatie van het VN-verdrag. De CG-Raad stelde onder andere een werkconferentie voor.

Meer over VN-verdrag

Deel dit bericht

Meer nieuws over