Wat gebeurt er als u als chronisch zieke of gehandicapte een overlijdensrisico-, levensverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten? Dat willen de CG-Raad en Kenniscentrum Welder onderzoeken met de meldactie, Tegen welke prijs bent u verzekerd?

De meeste mensen die een huis kopen, krijgen te maken met de aanvraag voor een overlijdensrisico- of levensverzekering. En veel startende ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Wanneer iemand een chronische ziekte of handicap heeft, kan het afsluiten van deze verzekeringen lastiger zijn.

Chronisch zieken en gehandicapten worden soms geweigerd voor deze verzekeringen of moeten een veel hogere premie betalen. Dat is lang niet altijd terecht. Bovendien ontbreekt soms een deugdelijke uitleg of wordt er onvoldoende naar de persoonlijke situatie gekeken.

Knelpunten

Kenniscentrum Welder en de CG-Raad willen weten wat u bij het afsluiten van deze verzekeringen heeft meegemaakt. Op deze manier krijgen ze meer inzicht in de knelpunten die mensen met een beperking op dit terrein tegenkomen. Ze bespreken de resultaten van de meldactie vervolgens met het Verbond van Verzekeraars.

Wensen

Welder en de CG-Raad vinden dat verzekeringen beter toegankelijk moeten worden voor mensen met een beperking. Ook moet de voorlichting over het acceptatieproces en de gezondheidsverklaring verbeteren.
Op basis van de resultaten van deze meldactie willen de CG-Raad en Welder samen met het Verbond van Verzekeraars invulling geven aan, Inclusief verzekeringsbeleid. Een beleid waarbij ook mensen met een chronische ziekte of beperking een goede toegang hebben tot levens- en overlijdensrisico- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Meer over Verzekeren (thema Geldzaken)
Documentenbank Verzekeren (onder aan startpagina Geldzaken)

Ander landelijk nieuws

Deel dit bericht

Meer nieuws over