Bijna geen enkele gemeentelijke website voldoet aan de minimale eisen voor toegankelijkheid. Dit is de uitkomst van de, Accessiblility Monitor‚ 2010. De organisatie van mensen met een (visuele) beperking Viziris, de CG-Raad en Bartiméus zijn zeer bezorgd. Zij bieden op 9 maart een petitie met aanbevelingen aan Tweede Kamerleden aan. Hierin vragen zij om wettelijke borging van een toegankelijke e-overheid vanaf 2015.

Voor de derde achtereenvolgende keer zijn bij de monitor-actie geen verbeteringen te bespeuren op het gebied van toegankelijkheid. Maar liefst 98 procent van alle gemeentelijke websites blijft ver onder de maat waar het gaat om toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met beperkingen. Dit, terwijl steeds meer van de burger wordt verwacht dat hij informatie en diensten van zijn gemeente via de website weet te vinden. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben nota bene afgesproken dat alle overheidswebsites eind 2010 toegankelijk zouden zijn voor iedereen. Deze afspraak is totaal niet nagekomen. Stichting Accessiblity toetste dit jaar zestig websites van gemeenten. Slechts één website voldeed aan de toegankelijkheidseisen.

Inhoud petitie

Viziris, CG-Raad en Bartiméus vragen in hun petitie aan de landelijke politiek allereerst om een wettelijke regeling die vanaf 2015 een verplichting oplegt op het gebied van bruikbaarheid en toegankelijkheid van de zogenaamde e-overheid.
Om in de tijd tussen nu en 2015 ook vooruitgang te boeken vraagt de petitie onder meer om het betrekken van doelgroepen bij de ontwikkeling van websites, een samenhangend inhaalbeleid gericht op mensen met beperkingen en de eis aan gemeenten om controleerbare verantwoording af te leggen over de toegankelijkheid van hun website.

Downloads:

390_Persbericht-Accessibility-Monitir-2010-maart-2010.doc – doc (26 KB)
391_Accessibility-Monitor-maart-2010-1.doc – doc (2 MB)
392_Petitie-Toegankelijkheid-E-overheid-def_RB2-1.pdf – PDF (243 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over