Wilt u leren hoe u opkomt voor de belangen van mensen met een beperking op het thema arbeidsparticipatie? Kom dan naar de training, Maak je sterk voor werk‚ ! De training is voor iedereen die geïnteresseerd is in arbeidsparticipatie en zich betrokken voelt bij mensen met een beperking. De training is gratis.

Bent u actief binnen een lokale of regionale patiënten-, cliënten- en familieorganisaties? Bent u lokaal of regionaal belangenbehartiger? Bent u lid van wsw-, wmo- participatie-, UWV-raden en regionale cliëntenraden? Dan is deze training voor u zeker interessant.

Programma

De training bestaat uit twee delen.

Deel 1 – U krijgt informatie over de gemeentelijke structuur en de formele en informele wegen voor belangenbehartiging. U krijgt handvatten om de belangen van uw achterban in kaart te brengen.

Deel 2 – Wat is de lokale problematiek op het gebied van arbeidsparticipatie? Hoe kunt uw achterban een stap verder helpen? Aan de hand van casussen uit de praktijk leert u oplossingen te bedenken. Ook komen de lokale voorzieningen die arbeidsparticipatie bevorderen aan bod.

Na de training

Na het volgen van de training kunt u meteen aan de slag. U kunt bijvoorbeeld:

  • Voorlichting geven aan of deelnemen in een lokale raad (sociaal domein-, wmo-/wsw- of participatieraad) en/of regionale raad (regionale cliëntenraad, UWV-raad), om zo de stem van de cliënt te versterken.
  • In gesprek gaan met betrokken partijen, zoals werknemers, werkgevers, vakbonden en gemeenteraadsleden, om hun ervaringen en signalen te horen over werken met een beperking.
  • Mensen met een beperking (uit uw achterban) informeren over de bestaande voorzieningen wanneer zij problemen ervaren op het gebied van arbeidsparticipatie.

Waar en wanneer

Drachten (voor Friesland/Groningen)
– Deel 1 – dinsdag 12 september, 10.00 – 15.00 uur
– Deel 2 – dinsdag 26 september, 10.00 – 15.00 uur

Enschede
– Deel 1 – donderdag 14 september, 10.00 – 15.00 uur
– Deel 2 – donderdag 28 september, 10.00 – 15.00 uur

Rotterdam
– Deel 1 – dinsdag 19 september, 10.00 – 15.00 uur
– Deel 2 – dinsdag 3 oktober, 10.00 – 15.00 uur

Weert (voor Noord-Brabant/Limburg)
– Deel 1 – donderdag 21 september, 10.00 – 15.00 uur
– Deel 2 – donderdag 5 oktober, 10.00 – 15.00 uur

Almere (nog onder voorbehoud)
– Deel 1 – dinsdag 10 oktober, 10.00 – 15.00 uur
– Deel 2 – dinsdag 24 oktober, 10.00 – 15.00 uur

Utrecht
– Deel 1 – donderdag 12 oktober, 10.00 – 15.00 uur
– Deel 2 – dinsdag 31 oktober, 10.00 – 15.00 uur

Assen
– Deel 1 -donderdag 2 november, 10.00 – 15.00 uur
– Deel 2 – donderdag 16 november, 10.00 – 15.00 uur

Kosten

De training, inclusief lunch, is gratis. Bent u lid of aangesloten bij een vereniging van één van de samenwerkende koepelorganisaties of lid zijn van een lokale of regionale cliëntenraad, dan worden uw reiskosten vergoed (op basis van het overlegde treinkaartje, of een benzinekostenvergoeding van max. 19 cent per km).

Aanmelden

Aan de training kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Het is de bedoeling dat u beide delen volgt. Wees er snel bij en meld u nu aan. U kunt u aanmelden via dit digitale aanmeldingsformulier: Aanmeldformulier training Maak je sterk voor werk.

In de training wordt ingegaan op lokale problematiek. Het is dus raadzaam om de training in uw eigen provincie of regio te volgen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over