Minister Klink heeft onlangs laten weten dat hij het preferentiebeleid verder wil uitbreiden. De CG-Raad heeft zijn verontrusting over dit plan uitgesproken in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor VWS.

Een verzekeraar mag nu één bepaald merk aanwijzen als het geneesmiddel dat via de basisverzekering wordt vergoed. Dit mag echter alleen bij medicijnen die dezelfde werkzame stof bevatten. Bijvoorbeeld: alle middelen die paracetemol bevatten. Minister Klink wil dit preferentiebeleid nu uitbreiden van ‘stofniveau‚ naar, geneesmiddelengroep. Bijvoorbeeld van alle pijnstillers wordt alleen paracetemol vergoed en de andere stoffen in principe niet. Werkt het niet dan heb je pech en dan moet je zelf maar een andere pijnstiller aanschaffen. Minister Kink stelt voor om te beginnen met de cholesterolverlagers.

Chronisch zieken

In de brief waarschuwt de CG-Raad dat deze uitbreiding van het preferentiebeleid slecht uitpakt voor chronische gebruikers, zoals chronisch zieken en ouderen. Samen met de artsen worden ze hierdoor ernstig beperkt in hun medisch noodzakelijke behandelmogelijkheden. Dit is onverantwoord, omdat juist deze groep vaak pas na lang uitproberen het juiste middel vindt of de juiste combinatie van middelen. De keuzemogelijkheid is dan geen vorm van keuzevrijheid, maar van medisch noodzakelijkheid en behandeloptie.

Keuzevrijheid en medische behandelopties

Deze uitbreiding van het preferentiebeleid is ook strijdig met een belangrijk doel van de Zorgverzekeringswet: het vergroten van de keuzemogelijkheden. Dit voorstel beperkt juist de keuzemogelijkheden terwijl het vaak medisch noodzaak is om meer behandelopties en keuzemogelijkheden te hebben. De CG-Raad roept de Kamerleden daarom op om tegen deze uitbreiding een principieel bezwaar aan te tekenen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over