AWBZ-instellingen zijn druk aan het reorganiseren vooruitlopend op veranderingen in het zorgstelsel. Dat betekent dat er voor de bewoners veel gaat veranderen. Locaties sluiten of worden samengevoegd en soms moeten de bewoners ook naar een andere vorm van dagbesteding. Platform VG en de CG-Raad maken zich hierover grote zorgen en vinden dat de wensen van de bewoners (en hun familie) bij deze reorganisaties heel zwaar moeten wegen.

De CG-Raad, Platform VG en aangesloten organisaties als KansPlus en het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) hebben de afgelopen tijd veel verhalen gehoord uit de achterban over instellingen die gaan reorganiseren. Overal worden bewoners nu uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten. Maar regelmatig wordt ook al op voorhand bekend dat locaties moeten sluiten. Dit leidt vaak tot ongeloof, verdriet en woede.

Schrijnend voorbeeld

Een vader schrijft bijvoorbeeld in een brief aan een instelling hoe zijn dochter met een verstandelijke beperking in twintig jaar al vijf keer heeft moeten verhuizen en hoe traumatisch dat voor haar is geweest. En dat ze nu eindelijk helemaal op haar plaats is., Ze is daardoor enorm veranderd, zachter geworden, relaxed, ze voelt zich veilig en … na een weekend bij ons thuis gaat ze nu voor het eerst ook met plezier terug naar wat ze noemt, mij huis.

De vader vraagt zich af of de instelling het recht heeft om zijn dochter zomaar te verhuizen naar een andere plaats, zonder overleg en/of haar toestemming. Hij meent van niet., Anders heeft ze evenveel rechten als destijds een slaaf.

Oproep aan instellingen

Platform VG en de CG-Raad roepen de instellingen op het belang van de bewoners voorop te stellen. Plannen moeten zorgvuldig worden afgestemd met de cliëntenraad, bewoners en betrokken familieleden. De continuïteit en de kwaliteit van zorg voor alle bewoners van een AWBZ instelling moeten steeds gewaarborgd zijn. En een overplaatsing is alleen mogelijk als er echt een passend alternatief wordt geboden. Ook moet de keuzevrijheid van de bewoners ten aanzien van een passende woonomgeving of dagbesteding worden gerespecteerd.

Verder vinden we dat staatssecretaris Van Rijn een goede gang van zaken dient te garanderen. Hij heeft meermaals gezegd dat de komende decentralisatie van AWBZ-zorg geen gevolgen heeft voor de huidige bewoners van de AWBZ-instellingen. Dat blijkt dus niet het geval. Hij heeft dan op zijn minst de morele plicht om ervoor te zorgen dat de reorganisaties het welzijn van de huidige bewoners niet schaden.

Cliëntenraad

Reorganisatieplannen moet zoals gezegd aan de cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft een adviesrecht bij voorstellen die gaan over het sluiten dan wel reorganiseren van de zorg. KansPlus (Vraagraak) en LSR maken binnenkort een handreiking met aandachtspunten voor de cliëntenraad . Daar komen we nog op terug.

Waar moet u op letten als bewoner of familielid?

In het algemeen geldt dat elke bewoner een zorgovereenkomst heeft gesloten met de instelling. Uit de zorgovereenkomst volgt een zorgplicht voor de instelling. Dit betekent dat als de instelling niet langer de afgesproken zorg kan leveren, ze in samenspraak met de bewoner moet zorgen voor een passend alternatief. Komt de bewoner er niet uit met de instelling, dan kan eventueel de hulp van het zorgkantoor worden ingeroepen.Lukt het u niet om een goede oplossing te vinden, dan kunt u contact opnemen met Dorien Kloosterman 030 2727312, d.kloosterman@platformvg.nl

Voor meer uitleg zie Factsheet zorgovereenkomst (zie onderaan)

Meldactie

De CG-Raad en Platform VG zullen volgende week een meldactie beginnen voor bewoners en familie. Zij kunnen daar melden wat de reorganisaties voor hen gaan betekenen en of de instellingen wel rekening houden met hun wensen.

D0wnloads:

28_20131115_Factsheet_Reorganisaties_en_zorgovereenkomst-1.pdf – PDF (131 KB)
29_20131115_Factsheet_Reorganisatie_en_zorgovereenkomst-1.docx – docx (101 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over