Het voorschrijven van de goedkoopste medicijnen (preferentiebeleid) leidt ertoe dat medicijnen soms wereldwijd ingekocht worden. De controle op sommige medicijnen en daarmee de veiligheid ervan zijn niet altijd gegarandeerd. Dit erkent ook minister Klink van Volksgezondheid. De CG-Raad dringt bij de Tweede kamer aan op maatregelen, zodat controle op geneesmiddelen altijd gegarandeerd is.

Een voorbeeld van import van een goedkoop middel vormt simvastatine. Dit middel wordt voorgeschreven aan veel hart- en vaatpatiënten. Zorgverzekeraars hebben in december 2007 een uit India afkomstig merk simvastatine aangewezen als het preferente middel.

Inspecties

De Nederlandse en de Britse Inspectie voor de Gezondheidszorg inspecteerden de Indiase locatie waar dit middel geproduceerd wordt. Zij stelden geen onregelmatigheden vast. Een Amerikaanse inspectie op een ander moment trok echter andere conclusies. Zij trof onvolkomenheden aan op de plaats waar de medicijnen worden geproduceerd. De producent heeft hierna alles in het werk gesteld om hier verbetering in aan te brengen. De gezondheid van gebruikers van deze simvastatine is niet in gevaar geweest.

Controle op geneesmiddelen

‚ Het wordt steeds moeilijker en gecompliceerder goede controle op de veiligheid van geneesmiddelen uit te oefenen als overal ter wereld productielocaties van medicijnen te vinden zijn,‚ zo constateren de Nederlandse en de Britse Inspectie voor de Gezondheidszorg. Minister Klink van Volksgezondheid onderschrijft deze conclusie in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hij wil dit aandachtpunt in Europees verband oplossen.

Veiligheid voorop

De CG-Raad heeft naar aanleiding van de brief van minister Klink ook een brief aan de Tweede Kamer verstuurd. De CG-Raad dringt aan op optimale veiligheid van medicijnen. De brief bevat daarom het volgende advies: neem geen enkel risico als het gaat om de veiligheid van medicijnen. Stop met de inkoop van middelen als de veiligheid ervan niet of moeilijk te controleren valt.

Deel dit bericht

Meer nieuws over