De eigen bijdragen zijn voor veel mensen die zorg nodig hebben een flinke financiële last. Ook omdat ze bovenop allerlei andere zorgkosten komen. Ieder(in) heeft hier de afgelopen tijd veel aandacht voor gevraagd. Het kabinet besloot onlangs om de eigen bijdragen te verlagen voor 2017.

De verlaging is een goede eerste stap om zorg beter betaalbaar te houden en om zorgmijden te voorkomen. Het systeem van eigen betalingen kan eerlijker en eenvoudiger, met een maximum voor het totaal aan kosten dat iemand moet opbrengen bij ziekte of handicap.

De door het kabinet aangekondigde verlagingen zijn nog niet helemaal definitief. Voor zover bekend gaat het om de onderstaande veranderingen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. Meerpersoonshuishoudens (onder de AOW-gerechtigde leeftijd) met een inkomen lager dan €35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen. Deze maatregel is vooral voordelig voor éénverdieners met een chronisch zieke partner thuis.
Voor overige huishoudens gaat het in 2017 om een verlaging van de minimale bijdrage per vier weken:

  • Alleenstaanden €17,50 (was €19,40)
  • Meerpersoonshuishoudens boven AOW-leeftijd ‚€17,50 (was €27,80)

Tegelijk worden de tarieven iets verlaagd voor de procentuele bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Voor bijvoorbeeld een meerpersoonshuishouden (modaal) kan dit leiden tot een verlaging van €1.300 per jaar aan eigen bijdrage.

Langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een modulair pakket thuis voor langdurige zorg? En ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan gaat u mogelijk ook minder eigen bijdrage betalen. De minimale eigen bijdrage is vastgesteld op €23 per maand. Dit gaat met terugwerkende kracht in (dus ook voor 2016).

Wat gaat u in 2017 betalen?

Eind november is het CAK-rekenprogramma voor 2017 beschikbaar. Hiermee kunt u berekenen wat u in uw situatie aan eigen bijdrage gaat betalen.

Gemeenten

Bovenstaande wijzigingen gaan over de maximale eigen bijdragen die gemeenten mogen heffen bij b.v. maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Gemeenten houden de mogelijkheid lagere eigen bijdragen in rekening te brengen.

Meer informatie vindt u ook in de brief van het ministerie van VWS die u hieronder kunt downloaden.

Terug naar Home

Downloads:

1011_Brief_Kamer_aanpassing_eigen_bijdrage_2017.pdf – PDF (365 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over