Goed nieuws over het Bouwbesluit: minister Ollogren (Buitenlandse Zaken) heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het realiseren van een buitenruimte ook weer verplicht wordt voor woningen met een zorgfunctie. De uitzonderingsbepaling in het bouwbesluit, waarin stond dat de verplichting van een buitenruimte niet gold voor woningen met een zorgfunctie, komt te vervallen.

De verplichte buitenruimte voor de functie, wonen met zorg‚, is in 2015 om onduidelijke redenen uit het Bouwbesluit geschrapt. In de toelichting stond dat de bewoners van een woonfunctie voor zorg niet altijd behoefte zouden hebben aan een buitenruimte.

Gelijke rechten

In het kader van gelijke rechten valt niet uit te leggen, dat mensen met een zorgvraag geen recht zouden hebben op een buitenruimte bij hun woning, terwijl mensen zonder zorgvraag dat wel hebben. Sterker nog: mensen met bijvoorbeeld een mobiliteitsbeperking of beperkte energie hebben juist extra behoefte aan een goed bereikbare tuin of balkon. Het ongelijk behandelen van mensen met een zorgvraag is strijdig met het VN verdrag voor mensen met een beperking.

Ieder(in) heeft daarom samen met Per Saldo, WijstaanOp, KBO-PCOB en de Oogvereniging gevraagd om deze uitzonderingsbepaling te schrappen en is blij dat er naar dit verzoek wordt geluisterd.

Lees meer

Downloads:

1546_18-0350_Brief_TK_cie_BZK-input_AO_14_feb_2018_002.docx – docx (234 KB)
1547_18-0350_Brief_TK_cie_BZK-input_AO_14_feb_2018_002.pdf – PDF (275 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over