Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...

Lees verder

“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...

Lees verder

Het kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepubliceerd. Mede door de aanhoudende lobby van Ieder(in) heeft in de definitieve NOVI toegankelijkheid een plaats gekregen.…

Lees meer

'Ieders recht om te wonen moet gelijk zijn in de samenleving. Dat zegt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.’ Maar ...

Lees verder

Het Dorp in Arnhem gaat op de schop. Was de woonvoorziening in de jaren ’60 van de vorige eeuw een grote stap voor mensen met een beperking, inmidde...

Lees verder

De wooncrisis was er al, en is door de corona-crisis nog nijpender geworden. Voor mensen met een beperking is het vaak onmogelijk om een passende, toe...

Lees verder

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief van 24 juni over de Omgevingswet dat het digitale Omgevingsloke...

Lees verder

Door een wetswijziging die morgen (26 mei) in de Eerste Kamer wordt behandeld, krijgen mensen met een beperking en een klein sociaal netwerk minder ka...

Lees verder

Artikel 19 van het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking net als ieder ander het recht hebben op zelfstandig wonen en deel uitmaken v...

Lees verder

Door de corona-crisis moet niemand op straat belanden. Er worden dus geen huisuitzettingen gedaan. Dit hebben minister van Veldhoven van Milieu en Won...

Lees verder

Sinds donderdag geldt als preventiemaatregel een algemeen bezoekverbod voor instellingen in de ouderenzorg. Voor de gehandicaptenzorg zijn andere afsp...

Lees verder

Voor jonge mensen met een beperking is het vinden van een passende woning een groot probleem. Hoe groot dat probleem is, dat blijkt uit nieuw onderzoe...

Lees verder