decoratief
Er is massaal gereageerd op het wetsvoorstel voor hervorming van de huurtoeslag. Bijna alle reacties zijn zeer kritisch. Ook Ieder(in) heeft een react...
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een energietoeslag krijgen om de hogere energierekening te betalen. Maar over het recht op energietoes...
Na maanden onderhandelen hebben het ministerie van BZK (Volkshuisvesting), Aedes (vereniging van woningcorporaties), gemeenten, provincies en de Woonb...
De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere a...
‘Toegang tot wonen is voor iedereen moeilijk, maar voor mensen met een beperking is het nog lastiger’, aldus Ieder(in) beleidsmedewerker Wonen Ann...
Minister de Jonge van Volkshuisvesting heeft op 11 mei de nota ‘Een thuis voor iedereen’ gepubliceerd. Daarin staan maatregelen om kwetsbare groep...
De leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm wordt in een nieuw wetsvoorstel verhoogd van 21 naar 27 jaar. Dat klinkt misschien als winst. Maar wij vind...
Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar de participatie van mensen met een beperking. Daarbij keek het College naar ar...
Het is voor mensen met een beperking of chronische ziekte lastig om een betaalbare, toegankelijke woning te vinden. Een voorgenomen wetswijziging die ...
Voor veel mensen in Nederland is de woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die op zoek z...
Een aantal huurders die een woning huren van een woningcorporatie hebben dit jaar recht op eenmalige huurverlaging. Het gaat om huurders met een laag ...
Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beper...