Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en lokale cliëntenorganisaties bijdragen aan voldoende (geschikte) woningen voor mensen met een fysieke beper...
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen en mensen met een beperking worden onevenredig hard getroffen door de huidige wooncrisis. In de uitzend...
Zondag 17 oktober vindt in Rotterdam de Woonopstand plaats. Hier vragen tientallen partijen aandacht voor de wooncrisis. De politiek moet onmiddellijk...
De bestaanszekerheid van veel mensen met een beperking of chronisch ziekte wordt bedreigd door hoge zorgkosten, het ontbreken van een stabiel inkomen ...
Het lijkt een nieuwe trend: gemeenten die met voorrang woningen toewijzen aan woningzoekenden uit beroepsgroepen waaraan een tekort is. Gemeenten kiez...
Onderzoek van Ieder(in) en de Woonbond toont aan dat er veel mis is op de woningmarkt, vooral voor mensen met een beperking. Het aanpassen van woninge...
Woensdagavond 30 juni debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Samen met de Woonbond vragen we aandacht voor het gebrek ...
Vandaag biedt de FNV, mede namens Ieder(in) en enkele andere organisaties, een petitie aan minister Koolmees van sociale zaken aan. De petitie stelt d...
Sinds 1 september 2020 is Martin van Rijn voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Omdat hij in het kabinet Rutte 2 staatssecretaris...
Illustratief: jonge vrouw in rolstoel met poes op schoot
Zorg dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en...
Illustratief Man met ipad aan het werk
Samen met de Woonbond doet Ieder(in) een onderzoek naar toegankelijk wonen. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, die wordt uitgezet onder het pa...
Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet, schrijft Ieder(in)-directeur Illya Soffer in een blog voor Binnenlands Bestuur....