Stichting Samen Onbeperkt is in 2014 ontstaan na de fusie van het Maastrichtse gehandicaptenplatform PGBM en Stichting Kompas Nederland. Directe aanleiding voor de fusie was de decentralisatie. Peter Vrehen, destijds voorzitter van Stichting Kompas Nederland en nu voorzitter van Stichting Samen Onbeperkt, We zeiden tegen elkaar: er komt zo veel op ons af, laten we de koppen maar bij elkaar steken.

Het Maastrichtse Gehandicaptenplatform was een traditionele belangenbehartiger. Stichting Kompas was een organisatie die activiteiten organiseerde.

Vrehen, Na de fusie hebben we ons de vraag gesteld: waar is de meeste behoefte aan? We kwamen tot de slotsom dat we geen formele brieven wilden gaan schrijven aan de gemeente, brieven die dan vervolgens zouden worden afgehandeld met een formeel antwoord. We hebben gekozen voor een andere aanpak.

Direct contact

De nieuwe Stichting Samen Onbeperkt koos voor het directe contact, zowel met mensen met een beperking zelf, als met de gemeente.

Vrehen, We organiseren activiteiten waardoor we echt in contact komen met onze doelgroep. Eén keer per maand houden we een achterbanraadpleging over een actueel onderwerp zoals het keukentafelgesprek, toegankelijkheid of de Wlz. Vaak met een gastspreker, die meestal een ervaringsdeskundige is. Ook houden we wekelijks spreekuur op drie locaties in de stad. En verder organiseren we een heleboel verschillende activiteiten waar mensen met een beperking aan mee kunnen doen: tuinieren, een zangclub, toneel, sporten, ict, etc.

Vrijwilligers

Al deze activiteiten zijn niet mogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Bij Stichting Samen Onbeperkt werken maar liefst 110 vrijwilligers. Zij hebben een cruciale rol in het contact met de achterban, legt Vrehen uit., Tegen al onze vrijwilligers zeggen wij steeds: spits je oren! Tijdens de activiteiten vangen zij allerlei signalen en klachten van mensen op. De vrijwilligers brengen die signalen over naar een werkgroep. De werkgroep registreert de signalen en bekijkt wat we ermee moeten doen.

Inspreken en persoonlijk contact

Wat Stichting Samen Onbeperkt in ieder geval niet doet met de opgehaalde signalen, is er brieven over schrijven aan de gemeente. Ook richting de gemeente kiest de stichting voor het directe contact.

Vrehen, Met de opgehaalde signalen gaan we naar de Raadsrondes en Stadsrondes. Bij de Raadsrondes mogen burgers inspreken, bij de Stadsrondes hoor je de besluiten. We hebben op deze manier heel direct en intensief contact met de politiek. Het komt regelmatig voor dat Raadsbesluiten in ons voordeel uitpakken. Het blijkt een goed aansluitend systeem.

En naast de inspreekmomenten zijn er directe contacten met wethouders, raadsleden en ambtenaren. , Als er iets is dat niet goed is, dan nemen we meestal direct persoonlijk contact op. Dat is iets wat je gewoon moet doen. Dat werkt ook vaak het beste.

Successen

Dat het werkt, blijkt uit de behaalde successen. Vrehen noemt er een paar, Door ons toedoen is de second opinion in de WMO gekomen, is de toegankelijkheid van de nieuwe sporthal in orde, hebben we geen inkomenstoets bij de Wmo, wel een ruimhartige PGB-regeling en goede besteding van de Wtcg-gelden.

Saamhorigheid

Naast de vele vrijwilligers zijn er nog een aantal zaken die nodig zijn, zoals voldoende financiering, voldoende tijd, vaste locaties, computers, telefoons, koffie en thee, etc. Maar het belangrijkste zijn toch de vrijwilligers. Stichting Samen Onbeperkt schenkt dan ook veel aandacht aan de vrijwilligers.

Vrehen, We doen ons best het werk aangenaam te maken. We geven trainingen en houden intervisies. Saamhorigheid en onderling contact vinden we heel belangrijk. We organiseren drie keer per jaar vrijwilligersbijeenkomsten.

Dit vrijwilligersbeleid werpt zijn vruchten af. Vrehen, Het is intensief om alle vrijwilligers bij elkaar te houden, maar het lukt ons goed. Er haken bijna nooit vrijwilligers af. Gelukkig niet!

Doe-club

In Maastricht bestaat de belangenbehartiging niet uit vergaderen of overleggen, maar uit luisteren en doen. Of zoals Vrehen het zegt, We zijn meer een doe-club dan een vergaderclub. Het is een andere vorm van belangenbehartiging die in Maastricht heel goed blijkt te werken.

Meer weten, stuur een e-mail naar Peter Vrehen: peter.vrehen@gmail.com

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over