Hoe staat het met de sociale wijkteams waar jeugd- en gezinshulp vaak is ondergebracht? Movisie constateert in de rapportage 'sociale (wijk)teams in beeld‚ dat de meeste gemeenten sinds de decentralisatie met zulke teams werken. Maar dat er ook problemen zijn.

Vooral de hoeveelheid werk die op de hulpverleners afkomt, is een probleem. 92 procent van de onderzochte gemeenten zegt dat de wijkteams niet toekomen aan alle taken. Ze kunnen niet, out-reachend‚ werken: leden van het wijkteam zoeken te weinig contact met de doelgroepen. Ook blijven zaken als preventie en signalering liggen, terwijl de verwachting is dat de teams juist hierbij van groot belang kunnen zijn.

Ruim éénderde van de gemeenten zegt ondersteuning nodig te hebben om bewoners en cliënten beter betrokken te krijgen bij de wijkteams. Zeker in de beginperiode van een sociaal wijkteam is niet duidelijk wie welke pet op heeft. Dit heeft ook weer nadelige gevolgen heeft voor preventie en hulpverlening.

Lees hier naar de Rapportage Sociale (wijk)teams in beeld (Movisie, Vilans, NJI)

Terug naar Home

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over