Een sterke positie van familieverenigingen, clienten- en verwantenraden draagt bij aan de kwaliteit van zorginstellingen. Medezeggenschap geeft clienten en hun naasten meer invloed op hoe mensen met een beperking in een instelling wonen, werken en leven. LFB, KansPlus, LSR en Ieder(in) organiseren daarom op vrijdag 8 december 2017 het congres "Samen sterk voor kwaliteit".

Wat is er te doen?

De hele dag zijn er kennis- en doe-workshops te volgen over:

  • VN-verdrag Handicap en clientenraad
  • Veilig in vrijheid
  • Versterken van clientenraden en familieverenigingen
  • De dialoog tussen client – begeleiders – verwanten
  • Keuzevrijheid voor clienten – kwaliteit van bestaan

Ook zijn er drie lezingen:

  • Medezeggenschap nieuwe stijl – de nieuwe Wmcz
  • Clientenraad en het nieuwe Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg
  • Clientenraad en de nieuwe Governancecode Zorg

Het congres vindt plaats in congrescentrum De Werelt in Lunteren, en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het programma start om 10.00 uur met een feestelijke opening. Halverwege wordt gezamenlijk geluncht en de dag eindigt met een muzikale afsluiting.

Voor wie?

Het congres is voor centrale clientenraden, cluster-/regioraden, lokale raden, ondersteuners, functionarissen medezeggenschap, ambtelijk secretarissen en familieverenigingen. Maar ook voor clienten, ouders, verwanten, beleidsmedewerkers, managers/bestuurders. Kortom: voor iedereen in de gehandicaptenzorg.

Het congres wordt georganiseerd door LFB, Ieder(in), KansPlus, en LSR, in het kader van de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg “Samen Sterk voor Kwaliteit”. De kwaliteitsagenda is een samenwerking van bovengenoemde organisaties, de Patientenfederatie, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Downloads:

1271_Uitnodiging_congres__Samen_sterk_voor_Kwaliteit.pdf – PDF (392 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over