Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in een brief van 24 juni over de Omgevingswet dat het digitale Omgevingsloket inclusief wordt. Het gaat om het loket dat burgers en bedrijven gebruiken om vergunningen voor bijvoorbeeld een bouwactiviteit of een verbouwing aan te vragen. Ieder(in) heeft al in een vroeg stadium (2017) benadrukt dat dit loket voor iedereen toegankelijk moet zijn. We zijn blij met de aanpak van de minister.

Doorlopende toetsing toegankelijkheid

De minister vindt dat het Omgevingsloket voor alle inwoners en bedrijven goede en prettige digitale dienstverlening moet bieden. Er wordt rekening gehouden met toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. De toegankelijkheid is getoetst aan webrichtlijnen en die toetsing zal regelmatig herhaald worden, als onderdeel van een doorlopend verbeterproces.

Begrijpelijke taal en schrijfwijzer

Verder is er een opleidingsmodule over toegankelijkheid gemaakt voor de software ontwikkelaars. Voor de begrijpelijkheid wordt samengewerkt met deskundigen, ervaringsdeskundigen en met taalambassadeurs. Dat heeft onder andere tot een lijst met moeilijke woorden geleid die vervangen moesten worden door begrijpelijke woorden. Ook is er een schrijfwijzer gemaakt voor ambtenaren en andere medewerkers die teksten voor het loket opstellen.

Alternatieve contactmogelijkheid beschikbaar houden

Het is mooi dat bij het digitale Omgevingsloket zorgvuldig aandacht wordt gegeven aan toegankelijkheid en begrijpelijkheid en we hopen dat deze werkwijze overgenomen wordt. Overigens blijft het belangrijk dat naast een digitaal loket altijd de mogelijkheid blijft bestaan om telefonisch of via een fysiek loket contact te leggen.

Lees hier een bericht over belang van een toegankelijk digitaal omgevingsloket.

Bekijk hieronder de brief van minister Ollongren.

Deel dit bericht