Er is in het kabinet geen draagvlak voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen van VWS laten weten aan de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). De CG-Raad is geschokt, omdat het kabinet blijkbaar geen waarde hecht aan de rechten van mensen met een beperking.

Als het VN-verdrag bekrachtigd zou worden, komen mensen met een beperking sterker te staan. Ze kunnen dan veel beter hun recht afdwingen om aan de samenleving mee te doen. Bijvoorbeeld als het gaat om werk, onderwijs en de toegankelijkheid van openbaar vervoer en gebouwen. Vandaag, 29 maart, is er in Utrecht de manifestatie VN-verdrag Waarmaken met 1100 mensen die de roep om de bekrachtiging onderstreept.

Niet morrelen aan rechten

Volgens de CG-Raad is de bekrachtiging van het VN-verdrag juist in deze tijd van groot belang. Dit kabinet morrelt aan de rechten van mensen met een beperking., De aanspraken op zorg worden steeds meer afgebroken, het onderwijs aan kinderen met een beperking staat onder druk en op de Wajong en de sociale werkvoorziening wordt binnenkort hard bezuinigd‚, aldus Ad Poppelaars, directeur CG-Raad die één van de sprekers is op de manifestatie.

Uitstel, geen afstel!

Vier jaar geleden ondertekende Nederland het VN-verdrag, maar stelt de bekrachtiging ervan sindsdien uit. Daarmee steekt Nederland slecht af bij de andere 99 landen die het verdrag al hebben bekrachtigd, vindt de CG-Raad., Het VN-verdrag vraagt niet het onmogelijke; geen asfaltering van natuurgebieden of sloop van monumenten. Als je vooraf bedenkt hoe een voorziening toegankelijk kan worden gemaakt, zijn veel minder kosten te verwachten dan bij aanpassingen achteraf.

Meer over VN-verdrag

Deel dit bericht

Meer nieuws over