Gisteren heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een brief aan de Kamer gestuurd over het stemmen van mensen met een verstandelijke beperking. Voor de volgende verkiezingen wordt ingezet op betere voorlichting en worden meer mobiele stembureaus ingezet. Verder komt er een speciale wet die het mogelijk maakt om te experimenteren met hulp en ondersteuning bij het stemmen, ook in het stemhokje.

Ieder(in) en de organisaties van mensen met een verstandelijke beperking – Kansplus, Sien en LFB – hebben de afgelopen maanden in contacten met de Kamer en de minister ervoor gepleit dat mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning kunnen krijgen in het stemhokje en dat ook de voorlichting over de verkiezingen wordt verbeterd.

Betere voorlichting

Het voorstel dat minister Ollongren nu naar de Kamer stuurt, is een flinke stap in de gewenste richting. Er komt een zogenaamde experimenteerwet die het mogelijk maakt te experimenteren met early voting. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om eerder stemmen – op momenten dat het rustiger is – op andere locaties, en met getrainde begeleiders. Op basis van deze experimenten wordt vervolgens bepaald hoe de hulp aan mensen met een beperking blijvend geregeld moet worden. Omdat de experimenteerwet eerst nog door de Kamer moet worden aangenomen, zullen de experimenten pas bij verkiezingen in 2021 kunnen plaatsvinden.

Bij de eerstvolgende verkiezingen, voor de Provinciale Staten, komen er overigens ook verbeteringen. Zo wil Ollongren alvast de voorlichting verbeteren. Hoe dat gaat gebeuren, geeft ze nog niet aan. We gaan ervan uit dat ze over de verbetervoorstellen opnieuw gaat overleggen met de organisaties van mensen met een beperking. Ook komen er mobiele stembureaus, waardoor stemmen bij zorginstellingen mogelijk wordt.

Hieronder kunt u de wensen van Ieder(in), Kansplus, Sien en LFB downloaden.

Daar vindt u ook de brief van minister Ollongren.

1629_1621_kamerbrief-over-kiesrechtzaken.pdf – PDF (258 KB)
1630_1621_kamerbrief-over-kiesrechtzaken.docx – docx (36 KB)
1631_1622_Pamflet_issue_aanpak_stemmen_met_verstandelijke_beperking.def_1.docx – docx (25 KB)

Deel dit bericht