Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap is nog steeds niet door Nederland bekrachtigd. Maar er lijkt nu weerschot in te komen. De staatssecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten met spoed een, impactanalyse‚ van de ratificatie voor te bereiden.

De staatsecretaris schrijft aan de Kamer dat het kabinet het belang van het vergroten van de emancipatie van mensen met een beperking onderschrijft. De ratificatie van het VN-verdrag is volgens CG-Raad dan een logische stap.

Wet gelijke behandeling

In de brief wordt een koppeling gemaakt tussen het ratificeren van het Verdrag en de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte met de toegang tot goederen en diensten. Het is juist dit onderdeel waarvan de staatsecretaris wil dat met spoed in kaart wordt gebracht wat de (financiële) consequenties zijn.

De staatsecretaris kondigt aan in de komende periode het gesprek aan te gaan met het maatschappelijk middenveld. Samen met andere betrokken organisaties staat de CG-Raad hier klaar voor.

Meer over VN-verdrag

Deel dit bericht

Meer nieuws over