Zorg in het onderwijs moet makkelijk te regelen worden en in het hele onderwijs beschikbaar komen. Dat bepleit Ieder(in) samen met 17 leerling-, ouder- en kinderrechtenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs. Deze commissie debatteert morgen over zorg en onderwijs.
Twee jongens aan een tafel hebben schoolboeken en schriften voor zich open liggen.

Collectieve zorg alleen voor cluster 3 en 4 speciaal onderwijs

Minister voor primair en voortgezet onderwijs Wiersma en de staatssecretaris van VWS voor jeugd en preventie Van Ooijen stuurden samen een brief aan de Tweede Kamer, getiteld Samen de schouders onder passend onderwijs. Daarin staat dat ze collectieve inzet van zorg alleen willen regelen voor cluster 3 en 4 van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Nodig zijn vaste zorgverleners per school

Ieder(in) en de leerling-, ouder- en kinderrechtenorganisaties vinden dat hierdoor een nieuwe, onwenselijke scheidslijn ontstaat tussen onderwijssoorten. Alle kinderen die zorg nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen, hebben baat bij wettelijke randvoorwaarden om dit simpel en duurzaam te organiseren. Door zorgmiddelen collectief ter beschikking te stellen, ontstaat per school ruimte voor een aantal vaste zorgverleners. Samen met het onderwijsteam kunnen zij vraaggericht inspelen op wat kinderen nodig hebben.

Maatwerk moet mogelijk blijven

In de Kamerbrief van de minister en staatssecretaris blijft onduidelijk hoe de financiering van collectieve zorg in het onderwijs concreet vormgegeven wordt. Dit mag in de praktijk, per gemeente, geen vermindering/verslechtering in zorg opleveren. Want dan raken ouders en onderwijs eerder overvraagd dan ontzorgd. Voor kinderen die alleen geholpen zijn met specifiek maatwerk moet dit mogelijk blijven.

Wij vragen de Kamerleden nadrukkelijk om de diverse agenda’s en maatregelen in het brede beleid voor de jeugd in hun onderlinge samenhang te bezien, én te investeren in een inclusief onderwijssysteem, waar zorg een integraal onderdeel van is.

Hieronder kan je de brief van Ieder(in) en de 17 organisaties downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over