Zet jij je in voor inclusief onderwijs waarbij leerlingen en studenten met een beperking dezelfde kansen krijgen als leerlingen en studenten zonder een beperking? Of helpt jouw organisatie jongvolwassenen met een beperking bij het vinden en behouden van een baan? Misschien kom je dan in aanmerking voor een subsidie uit het ZonMw programma 'Onbeperkt meedoen!'.

Het ZonMw-programma ‘Onbeperkt meedoen!’ richt zich op minder zichtbare en onzichtbare drempels in het dagelijkse leven van mensen met een beperking. Via projectsubsidies wil ZonMw stimuleren dat de afspraken die in het VN-verdrag Handicap zijn vastgelegd, ook daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht. Zodat mensen met een beperking volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Van onderwijs naar werk

De eerste subsidieoproep richt zich specifiek op onderwijs, opleiding en werk. Volgens ZonMw ondervinden jongeren met een beperking op die terreinen veel drempels, zeker in de transitie van onderwijs naar werk. De oproep richt zich dan ook met name op het vinden van stageplekken om te kunnen afstuderen én over het vinden en behouden van werk.

De doelgroep waar deze subsidieronde zich voornamelijk op richt zijn jongeren en jongvolwassenen met een beperking en/of aandoening  in de leeftijd van 15-25 jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 2 november 2020, 14.00 uur.

Voor meer informatie, lees hier verder op de website van ZonMw.

Deel dit bericht

Meer nieuws over