Bij veel gemeenten is er enthousiasme voor de inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. In deze gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een lokale inclusie-agenda. Toch valt op dit gebied nog veel (van elkaar) te leren. Daarom is de VNG samen met de Alliantie VN-Verdrag het Koplopersprogramma VN-Verdrag gestart.

Gemeenten die voorop lopen

Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. In samenwerking met de Alliantie (cliënten- en gehandicaptenorganisaties) is naar gemeenten gezocht die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. In totaal zijn er 25 gemeenten geselecteerd. De kick-off van het programma vindt medio juni plaats

Alle betrokken partijen benadrukken het belang van dit programma in de weg naar de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Illya Soffer, directeur Ieder(in) namens de Alliantie, Toegankelijkheid en inclusie zijn harde voorwaarden voor mensen met een beperking om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Gemeenten spelen hierbij een cruciale rol. Daarom is de inbreng van mensen met een beperking en hun organisaties niet vrijblijvend. Een toegankelijke en inclusieve gemeente bereik je echt alleen in samenspraak met de mensen om wie het gaat.

Hans de Kunder, VNG-bestuurder Zorg en Welzijn:
‚ Het is goed om te zien dat er al veel gemeenten zijn die zich inzetten om het VN-Verdrag handen en voeten te geven. En met het koploperprogramma kan de VNG informatie delen, goede voorbeelden zichtbaar maken en initiatieven groter maken. Dit zal ook andere gemeenten inspireren waardoor we gezamenlijk toewerken naar een steeds inclusievere samenleving.

Conny Kooijman, directeur van LFB (organisatie van mensen met een verstandelijke beperking) en zelf ervaringsdeskundige:
‚ Meedoen in de gemeente moet vanzelfsprekend zijn. Juist daarom moeten bewoners met een beperking en hun organisaties volwaardig betrokken zijn bij de besluiten die de gemeente neemt. Want alleen d√°n weet je zeker dat het ook echt gaat werken in de praktijk.
Ik hoop dat de goede voorbeelden van deze koplopers ook worden gebruikt door andere gemeenten.

Jenny Goldschmidt, voorzitter van de Coalitie voor Inclusie, Inclusie kan juist in gemeenten gerealiseerd worden: koplopers kunnen olievlek worden voor inclusie overal!

Criteria

Tot en met 21 maart konden gemeenten zich aanmelden als koploper. Ook konden gehandicapten en cliënten(organisaties) hun gemeente voordragen via de Alliantie VN-Verdrag. Bij de selectie is gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente. Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving. De Alliantie VN-Verdrag bestaat uit Per Saldo, Mind-LPGGz, Coalitie voor Inclusie, LFB en Ieder(in).

Geselecteerde gemeenten

De volgende gemeenten zijn samen met de alliantie geselecteerd als koploper:
Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Geldermalsen, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meijerijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westerveld, Woerden en Zwolle. De initiatieven waarmee de koplopers zich onderscheiden zijn heel verschillend. Belangrijke overeenkomst van de koplopergemeenten is dat zij in overleg met de mensen om wie het gaat werken aan toegankelijkheid en inclusie.

Medio juni komen deze gemeente met de mensen om wie het gaat op een bijeenkomst van de VNG bijeen voor een kick-off van het koploper programma. Het koploper programma duurt heel 2018. Naast het koploper programma wordt ook een ondersteuningsprogramma voorbereid voor gemeenten die aan de slag willen met het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda.

Link naar eerder bericht over koplopers
Link naar lokaal aan de slag

Meer over VN-verdrag (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Deel dit bericht