Scholen sluiten tot 19 januari 2021. Maar voor kwetsbare kinderen, leerlingen die dit jaar examen doen en leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen, geldt een uitzondering. Zij moeten wel de mogelijkheid krijgen om fysiek onderwijs te volgen. Dit heeft het ministerie van onderwijs (OCW) vandaag nogmaals bevestigd.

Deel scholen open

Ieder(in) gaat ervan uit dat dit betekent dat de volgende scholen open moeten blijven:

 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • praktijkonderwijs
 • praktijkgerichte lessen binnen vmbo en mbo.

Het ministerie heeft vandaag nog wel bekend gemaakt dat het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs over kunnen gaan op afstandsonderwijs (online). Maar dat ze hun deuren wel moeten openen “voor kinderen in een kwetsbare positie.” Daar voegt het ministerie aan toe: “De school bepaalt samen met de gemeente welke individuele leerlingen tot deze groep behoren.” Voor Ieder(in) staat vast dat dit een groot deel van de kinderen op deze scholen betreft. Zie verderop in dit stuk de lijst van kinderen die als kwetsbaar gelden.

Kwetsbare kinderen in regulier onderwijs

Uiteraard zitten er ook kwetsbare leerlingen in het reguliere onderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingen die gebruik maken van voorzieningen binnen het passend onderwijs. Ook deze  leerlingen hebben in principe recht op fysiek onderwijs.

Maar hoe bepaal je nu welk kind kwetsbaar is? Het ministerie zegt daarover, dat dit waar mogelijk in samenspraak tussen school, ouders en leerlingen wordt bepaald. Duidelijk is wel dat de volgende kinderen in principe voor fysiek onderwijs in aanmerking komen (deze lijst geldt zowel voor het speciaal als voor het regulier onderwijs):

 • kinderen met een chronische ziekte en/of handicap
 • kinderen met psychiatrische problematiek
 • kinderen met een ontwikkelingsachterstand
 • kinderen die afhankelijk zijn van de opvang in instellingen
 • kinderen die recent bij Veilig Thuis zijn gemeld
 • thuiswonende kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel
 • jeugd die vanwege de sociale/culturele/economische kwetsbaarheid van hun gezin extra aandacht behoeft (In het kader van Kansengelijkheid).

Meer helderheid nodig

Ieder(in) is blij dat er voor kwetsbare kinderen fysiek onderwijs beschikbaar blijft. Het leed in gezinnen door corona kan zo worden beperkt. Wel vinden we het van belang dat er goed wordt toegezien op naleving van de regels en dat er geen verwarring ontstaat over de interpretatie.

Meldpunt

Voor het melden van knelpunten, kun je terecht bij het meldpunt van Ieder(in). Van Kerst tot 4 januari is het meldpunt gesloten.

Deel dit bericht

Meer nieuws over