‰ÛÏIk voel me veiliger op een oversteekplaats met verkeerslichten dan op een zebra met alleen strepen. Bij de eerste moeten de auto‰Ûªs verplicht stoppen namelijk. Op een zebra moet je nog maar afwachten of dat gebeurt.‰Û Nico Honcoop is slechtziend. Als mobiliteitsambassadeur toetste hij het afgelopen half jaar op meerdere plekken in Zuid-Holland voetgangersoversteekplaatsen. Daarvoor gebuikte hij de ‰Û÷zebracheck‰Ûª van het samenwerkingsverband Blijf Veilig Mobiel. Nico: ‰ÛÏIedereen moet veilig deel kunnen nemen aan het verkeer, ook voetgangers die blind zijn of slecht zien.‰Û

Nico zit vanuit de Oogvereniging in de werkgroep ‰Û÷Verkeer of Verkeerd‰Ûª. De werkgroep houdt zich bezig met obstakels in het verkeer, bijvoorbeeld met onveilige oversteek- en zebrapaden. Nico: ‰ÛÏAlle vrijwilligers van de werkgroep zijn het afgelopen half jaar op pad gegaan met de zebracheck van Blijf Veilig Mobiel. Om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de veiligheid van oversteekplaatsen. Wij hebben dat gedaan voor mensen die blind zijn of slecht zien. Andere organisaties of lokale platforms hebben dat gedaan voor bijvoorbeeld mensen die gebruik maken van een rolstoel of voor mensen die slecht ter been zijn.‰Û

Op pad met Nico
Nico ging zo‰Ûªn 35 keer alleen op pad om de zebra‰Ûªs te checken. Nico: ‰ÛÏIk voel me heel onzeker bij oversteekplaatsen met zogenaamde kanalisatiestrepen. Dit zijn strepen aan beide kanten van een oversteekplek. Bestuurders zijn niet verplicht om voetgangers hier vÌ_Ì_r te laten gaan. Omdat ik niet goed zie, is het heel onduidelijk of een auto nu wel of niet stopt.‰Û

Andere knelpunten die Nico tegenkomt, gaan vooral over onoverzichtelijke situaties. Nico:

  • ‰ÛÏBij oversteekplaatsen op rotondes, staat vaak alleen op de weg een zebra aangegeven, niet op de fietspaden die er omheen lopen. Dat is onduidelijk en dus onveilig.‰Û
  • ‰ÛÏOp sommige plekken ontbreken ‰ÛÒ stukken van – geleidelijnen of ze zijn onduidelijk. De geleidelijnen zorgen er voor dat oversteekplekken vindbaar zijn. Ze verduidelijken de situatie: moet ik naar links of rechts, wanneer begint de weg enzovoorts.‰Û
  • ‰ÛÏSchuine op- of afritten zijn onduidelijk voor mensen die een blindenstok gebruiken. Een stoeprand voel je goed met een blindenstok, een schuine rand niet. En dan kun je zo op straat staan. Dus wat voor mensen in een rolstoel goed is, is het niet voor mensen die blind zijn. Dat moet je op elkaar afstemmen.‰Û
  • ‰ÛÏOp oversteekplaatsen met verkeerslichten moet de rateltikker het doen Ì©n je moet ‰Û÷m goed horen. Want dat poppetje in het stoplicht kunnen wij niet zien.‰Û

Het is een greep uit de knelpunten die Nico is tegen gekomen. Waarbij een belangrijke opmerking niet achterwege mag blijven: ‰ÛÏDe auto moet kunnen zien dat je er staat om over te steken.‰Û Kennelijk is de situatie van een oversteekplaats soms zÌ_ onoverzichtelijk voor mensen die slecht zien Ì©n voor automobilisten, dat het gevaarlijke situaties op kan leveren.

Uitkomsten
Het afgelopen half jaar hebben ook andere mobiliteitsambassadeurs van Blijf Veilig Mobiel zebrachecks en meldingen gedaan van zebra‰Ûªs en oversteekplaatsen met verkeerslichten. Onder hen dus veel vrijwilligers van de Oogvereniging Ì©n van lokale gehandicaptenplatforms. Verschillende lokale media hebben aandacht geschonken aan de zebrachecks. Veel bevindingen zijn gemeld bij de gemeentelijke wegbeheerder.

De zebrachecks geven het volgende beeld aan knelpunten weer:

  • Het verkeer rijdt vaak te hard, er zijn geen snelheid remmende maatregelen getroffen, op plekken waar de intensiteit van het verkeer erg hoog is zou een oversteekplek met verkeerslichten moeten zijn.
  • Bij bijna de helft van lange oversteekplaatsen ontbreekt het wettelijk verplichte rustpunt in het midden, of is het te klein. Dit rustpunt is belangrijk voor mensen die langer de tijd nodig hebben om over te steken, over voor mensen in een scootmobiel bijvoorbeeld.
  • Bij oversteekplekken met verkeerslichten zijn rateltikkers voor mensen die slecht of niet zien vaak afwezig, of ze zijn ‰Û÷willekeurig‰Ûª aanwezig (op de ene plek wel en op de andere niet), bij een combinatie van rateltikkers is vaak moeilijk de juiste rateltikker te onderscheiden.
  • Geleidelijnen voor blinden zijn vaak afwezig, of ze zijn in verschillende vormen en wijzen aanwezig.
  • Op- en afritten zijn niet goed afgestemd op de oversteekplaats.

Al deze onvolkomenheden op en rond een zebrapad maken het oversteken voor mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel of scootmobiel rijden of slechtziend zijn, bijzonder onveilig en soms zelfs ronduit gevaarlijk.

Verbeterpunten doorgeven
Nico heeft alle verbeterpunten doorgegeven aan Blijf Veilig Mobiel. Maar hij gaat ook zelf gerust naar de wegbeheerder in de gemeente om aan te geven dat er iets niet goed is of anders kan. Nico: ‰ÛÏBijvoorbeeld als ergens een rateltikker niet werkt.‰Û

Nico vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zelf op deze manier een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Nico: ‰ÛÏNiet alleen via Blijf Veilig Mobiel, ook direct bij gemeenten. We kunnen met eigen ervaringen de situatie goed in kaart brengen voor de gemeente. En gemeenten luisteren echt wel. Het is wel belangrijk om de goede ingang of de juiste contactpersoon te vinden. Maar dat lukt wel door te bellen of op internet te zoeken.‰Û

Meer informatie
De zebracheck is ontwikkeld door Blijf Veilig Mobiel, een samenwerkingsverband van tien belangenorganisaties, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Lees meer over de Zebracheck: Doe de Zebracheck

Op de website van Blijf Veilig Mobiel is meer informatie te vinden over de zebracheck. Ook kunt u hier de vragenlijsten downloaden.

Voor meer informatie over de resultaten van zebrachecks, verwijzen we u naar de ‰Û÷Eindrapportage Zebracheck‰Ûª, zie het persbericht.

Met de zebracheck van Blijf Veilig Mobiel kunnen mensen met een beperking op eenvoudige wijze de veiligheid en toegankelijkheid van een oversteekplaats toetsen. De aandachtspunten helpen om te zien op welke punten een oversteek voor verbetering vatbaar is. ‰ÛÏJe hoeft alleen ‰Û÷ja‰Ûª of ‰Û÷nee‰Ûª aan te kruisen en als het nodig is kan je dingen kort toelichten.‰Û

Deel dit bericht

Meer nieuws over