Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Benieuwd of partijen écht aandacht hebben voor thema’s die belangrijk zijn voor mensen met een beperking of chronische aandoening? Ieder(in) heeft daarvoor de partijprogramma’s bekeken.
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.

Een overzicht van 13 partijprogramma’s en 9 thema’s

Aan de verkiezingen van dit jaar doen 37 partijen mee. Dat zijn er nogal wat. Daarom hebben we er voor gekozen alleen te kijken naar de dertien partijen die op dit moment één of meer zetels hebben in de Tweede Kamer. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk gekeken naar standpunten die relevant zijn voor onze achterban. Die hebben we beknopt verdeeld over negen thema’s. Voor de uitgebreider omschreven standpunten verwijzen we door naar de partijprogramma’s zelf.

Reacties van de politieke partijen

De lengtes van partijprogramma’s verschillen sterk en dat is van invloed op onze analyse. Wanneer partijen een thema niet benoemen, wil dit niet zeggen dat zij het thema niet belangrijk vinden. We hebben partijen dan ook gevraagd om een reactie op onze analyse, zodat zij eventuele aanvullingen konden doen. Deze reacties zijn terug te vinden in de bijlage van onze analyse.

VN-Verdrag Handicap

Allereerst hebben we bekeken welke partijen het VN-Verdrag Handicap noemen in hun programma. Maar liefst acht partijen doen dat. Toch zijn er maar vier partijen die pleiten voor ratificatie van het facultatieve protocol. Ratificatie van het facultatief protocol maakt het mogelijk rechtstreeks een klacht kan worden ingediend bij het VN-comité wanneer het VN-verdrag niet wordt nageleefd.

Het VN-verdrag Handicap stelt dat beleid alleen succesvol kan zijn, wanneer het samen met ervaringsdeskundigen wordt ontwikkeld. Of het nu gaat over wonen, werk, zorg, vervoer of onderwijs. We zien dit in de uitvoering nog steeds onvoldoende gebeuren. Daarom hebben we de partijprogramma’s ook bekeken op de inzet van ervaringsdeskundigen. Het blijkt dat vier partijen hier expliciet aandacht voor hebben in hun programma.

Voor en mét mensen met een beperking

Het noemen van het VN-Verdag Handicap betekent dan ook niet direct dat partijen uitgebreid aandacht hebben voor mensen met een beperking. Sommige partijen richten zich in hun programma alleen op een paar specifieke thema’s, andere blijven heel algemeen.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Het is ontzettend belangrijk dat partijen in hun programma aandacht hebben voor mensen met een beperking op álle levensgebieden. Alleen wanneer zorg, ondersteuning, onderwijs, arbeid, inkomen, wonen en maatschappelijke participatie echt in samenhang worden beschouwd, komt een inclusieve samenleving dichterbij.”

Overige partijen

Ook de overige partijen (24 partijen die momenteel geen zetels hebben), hebben we om een reactie gevraagd. Wat zeggen hun partijprogramma’s over mensen met een beperking, inclusie, het VN-verdrag en toegankelijkheid?

BIJ1 reageerde hierop als volgt: ‘‘BIJ1 staat voor een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking structureel en volledig deel uitmaken van onze maatschappij. Helaas is dit nu in Nederland nog niet het geval. De Nederlandse samenleving is nog te vaak ingericht voor mensen zonder beperking. Daardoor moeten mensen met een beperking zich aanpassen aan deze samenleving, terwijl dit niet altijd mogelijk is. Iedereen is onderdeel van de samenleving en de samenleving moet dus aangepast worden, zodat die toegankelijk is voor iedereen. Het VN-Verdrag Handicap is een integraal onderdeel van ons partijprogramma.’

Wil je meer lezen over hoe mensen met een beperking zijn opgenomen in het partijprogramma van BIJ1? Lees dan hier verder.

Deel dit bericht

Meer nieuws over